desember 2016

Er nordmenn vantro?

FOTO: Maya Al-Saud; Dette er det som imamen skrev på lerretet  mens han forklarte de muslimske kvinnene at de har flyttet fra islams hus, den muslimske verden, til Kufr-hus, vantrohus. ...

Jødar og muslimar

Antisemittisk graffiti på butikkvinduer i Oslo under andre verdenskrig 1941: «Jøde-parasitten skaffet oss 9de april. Palestina kaller på alle jøder. Vi tåler dem ikke mer i Norge.» Det anti-jødi...

hits