hits

februar 2017

Eit vitneml mot hijab 

Merete Hodnes avvising er ikkje eit tak p religions-fridomen,
men ei avvising av ein politisk aksjon fr Malika Bayan.

Eg vart kontakta av statsadvokaten i Stavanger med sprsml om eg ville vitna i saka om frisren som nekta klyppa ein kunde som hadde hijab. Eg svara aldri p sprsmlet. Eg ville ikkje vitna i denne saka. Eg er lei av verta skulda, mistydd og kritisert av hijabstttespelarar ? om det s er islamistar eller folk p venstresida.

Men til slutt kom politiet p dra, identifiserte seg og sa at det var mi plikt stilla opp som vitne. Vitnemlet mitt vart difor gjeve over telefon fr heimen min. Her kjem ein nedkorta versjon av det eg fortalde til Gulating lagmannsrett tysdag denne veka:

Statsminister Erna Solberg sa i nyttrstalen at vi m behandla hijabkledde kvinner godt. Eg meiner det same som statsministeren. Det er viktig visa toleranse for menneske. Men eg meiner samstundes at vi har ei moralsk plikt til kritisera bruken av hijab. Sprsmlet om hijab er betent, basert p sterke kjensler, men liten kunnskap.

Men no vil eg forklara dette emnet etter beste evne. Og det er viktig nemna at eg ikkje snakkar i favr av Merete Hodne, for eg kjenner ikkje henne. Og eg er ikkje imot Malika Bayan, for eg kjenner ikkje henne heller. Dei er mine medborgarar. Eg nskjer dei begge alt godt.

Frst vil eg seia at eg i boka Rasisme forklart for barn, som kom ut i 2001, sjlv forsvarte hijaben. Men seinare, etter islamismens frammarsj, innsg eg at hijaben ikkje berre er ei anstendig klesdrakt som uttrykkjer at ein person er from, men han vert g brukt som reiskap for forkynning av islam.

Tradisjonelle klede

I hundrevis av r har muslimske kvinner brukt tradisjonelle klede som dekkjer hr og kropp. Men Koranen, religionen, har ikkje kome med bestemte klesdrakter eller faste reglar om korleis kvinner br kle seg. Berre at kvinner m dekkja brystet fordi kvinner fr islam viste venleiken med pynta seg og visa brystet.

Koranen har berre tre vers om kvinneklede. Desse tre versa kan tolkast p ulike vis: Somme meiner at kvinner m dekkja kroppen, andre tolkar same vers slik at kvinner berre m dekkja brystet, medan andre meiner at kvinner ikkje br sj menn og menn ikkje br sj kvinner.

Men i praksis var profeten Muhammed open for at kvinner ikkje dekkjer hret, og han tok med seg kvinner til krig og jihad.

Likevel har muslimske kvinner dekt hr og kropp. Dei brukte skalla anstendige klede.Kvinner i Iran brukte shador. Nr vi ser ei kvinne som har shador p seg, forstr vi at denne kvinna er ei muslimsk kvinne fr Iran. Shador signaliserer den iranske kulturelle og nasjonale tilhyrsla.

Kvinner i Irak bruker abaya. Nr vi ser ei kvinne som har abaya p seg, seier vi at ho er ei muslimsk kvinne fr Irak. For abaya er ei nasjonaldrakt i Irak og signaliserer ei kulturell og nasjonal tilhyrsle.

Nr vi ser ei kvinne med pusji p seg, seier vi at denne kvinna er ei muslimsk kvinne fr golf-landa. Har ei kvinne qaftan p seg, hyrer ho til marokkansk kultur.

I Afghanistan bruker kvinner burqa, i Tyrkia bruker kvinner sjal. Dei tradisjonelle klesdraktene signaliserer kvar du kjem fr kulturelt og nasjonalt.

Modernisering

Etter fyrste verdskrigen vart kulturen mange stader i Midtausten modernisert. Kvinner byrja kasta slret. Denne moderniseringa fekk ein motreaksjon. Det kom pbod om at kvinner mtte dekkja hret. Drakter som dekte hr og kropp, kalla dei hijab. Kvifor brukte dei ordet hijab, og ikkje andre ord om klesdrakta som til dmes khimar? Kvar kjem hijab fr?

Det har ei historie. Profeten Muhammed ? gud velsigna han, og dykk g ? inviterte folk til ein bryllaupsfest i profetens hus. Han serverte folk mat. Dei unge muslimske mennene som var p festen, snakka med profetens koner, Aysha og Hafsa. Dei unge mennene t og ville bli sitjande. Dei nskte ikkje g heim att. Det var meir interessant snakka med konene. Dette sra profeten.

Etter denne hendinga synte Gud seg, og i eit nytt vers i koranen gav profeten ordre om laga eit forheng, hengja ei gardin mellom menn og kvinner. P arabisk heiter gardina hijab.

Hijab vart brukt av kjende fridomskjemparar som skjellsord for kvinnas klesdrakt som dekkjer hr og kropp og isolerer henne fr samfunnet. Mlet var mobilisera muslimane mot klesdrakta som segregerte kvinnene.

To muslimske statsleiarar hadde moderniseringsprosjekt: Atatrk i Tyrkia og Resa Sjah i Iran. Dei prvde begge forby slr, tilsvarande mannlege hovudplagg og religise symbol. Men, i byrjinga av det tjuande hundreret byrja ogs kvinnefrigjeringsrrsler kasta slret og kjempa for at kvinner skulle f innpass i utdanning og i lnsarbeid.

Atatrk i Tyrkia avskaffa kalifatet i 1924. Kalifatet er det teologiske regimet der ein kalif styrer landet.

Den muslimske
brorskapen

Fire r etter vart Den muslimske brorskapen stifta som ein reaksjon p denne moderniteten. Organisasjonen kom med ein ideologi som vil oppretthalda kalifatet og eit samfunn som er kjnnsdelt. Dei laga ei drakt som ikkje liknar andre, tidligare drakter. Dei brukte det som uniformering og symbol p ein ideologi. Dei brukte ordet hijab for seia: Hijaben som de modernitetsforkjemparar ser p som ein kjnnssegregeringsreiskap, denne hijaben str vi for.

Ordet pakkis vart brukt av rasistar. Eg brukar ordet pakkis og svarting for gjera orda ufarlege. Same tenkjemten brukte islamistane om ordet hijab. Eit skjellsord om segregering vart brukte for seia Vi str for segregering. Vi er stolte av dette.

Denne hijaben vart sleis ikkje berre ei klesdrakt som dekkjer kropp og hr, men eit politisk symbol. I Egypt, under president Sadats regjering, verva islamistane kvinner som kom fr landsbyane til Kairo for studera. Desse kvinnene bar ei egyptisk, tradisjonell klesdrakt. Kvinnene som vart verva, kasta s den tradisjonelle drakta og byrja bruka hijab i Den muslimske brorskapen. Slik vart hijab eit symbol p forkynning, eit symbol p ei politisk rrsle og eit symbol p eit politisk system som styrer samfunnet med sharia-lova. Det var ikkje berre for dekkja kropp og hr.

Islam og politikk

Islamistane seier: Islam og politikk har fr byrjinga av vore tett fletta saman. Dei seier at islam er in pakke. Opnar du pakken, finn du politikk og religion. Take it or leave it.

Det vil seia at politikk og religion er sameint og ikkje kan skiljast fr kvarandre. Akkurat p same mten som nr vi i Vesten, seier at menneskerettar er in pakke. Ein kan ikkje skilja ytringsfridom fr religionsfridom, ein kan ikkje skilja demokratiet fr fridomen til individet. Take it og leave it.

Kvifor er hijaben s viktig for islamistane? Her m vi skilja mellom religionen islam og islamisme som politisk ideologi.

Den muslimske brorskapen er den fyrste islamistiske organisasjonen, og han kjempar mot nasjonalisme og modernisme i Midtausten. Hijaben vert her brukt som vpen. Hijaben slettar alle kulturelle trekk og alle nasjonale trekk i islam. I dag kan vi ikkje sj om ei kvinne som brukar hijab, kjem fr Irak, Pakistan, Irak, Iran eller Tyrkia. verdsetja kultur eller nasjon er like farleg for islamistar som dyrka fleire gudar.

Kva er mlet med bruka denne hijaben? D m vi lra litt om mten islamistane tenkjer p. Nr nordmenn ser 50 innvandrarkvinner p gata, utan hijab og med vestlege klede, vil ein ikkje leggja merke til dei. Dei er akkurat som alle andre norske kvinner, kanskje berre med ein litt annan hudfarge.

Men nr nordmenn mter 50 kvinner med hijab, vil det festa seg i nordmenns medvit at desse kvinnene er ulike dei sjlve, at dei eksisterer, at dei har ein religion, ein bodskap, at dei er sterke og at dei str for religise krav.

Religis tilhyrsle

Mange norske forskarar seier noko anna. Dei seier, basert p samtalar med kvinner som brukar hijab i Noreg, at hijaben er eit symbol p religis tilhyrsle. Men at hijaben berre er eit religist symbol, overtyder ikkje oss sekulre muslimar. Om hijaben er eit pbod, ville alle kvinner ha brukt hijab. Men moderate muslimar vel ei liberal tolking. Islamistiske og fanatiske muslimar vel strenge tolkingar som stadfestar bruk av hijab.

 

Linda Sarsour, Muslim Brotherhood-Hamas operative
 

Er Bayan islamist? Det veit eg ikkje. Det er irrelevant i saka. For vita om ho er prega av det politiske islam, alts islamisme, m ein ha ein samtale med henne. Dei bileta ho har p nettet og i media, fortel at ho brukar ein hijab som verken signaliserer kulturell eller nasjonal tilhyrsle. Ut fr bileta veit vi ikkje om ho er norsk, pakistansk, arabar eller persar, men hijaben hennar er eit signal p islamisme og sharia. Men det finst g fotografi som viser det motsette nr ho har p seg hijab med rosa farge. Kanskje kjenner ho ikkje til skilnaden.

Det som str for meg som eit mysterium, er kvifor ei religis, muslimsk kvinne som held seg til hijab, vel ein frisrsalong der menn kan koma og sj hret hennar nr ho vert klypt. Ingen teolog, ingen religis lrd, ingen imam i Oslo eller rundt i verda erkjenner ei slik tferd som muslimsk.

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og f varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!