hits

februar 2016

Lars Gule, Storhaug og islams krise

 

D eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i frre utgve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka p same mte som ein les menyen p ein restaurant, for velje den retten han likar.

Han saknar ei akademisk, seris og metodisk tilnrming til stoffet, og han stolar absolutt p den akademiske metodiske tilnrminga. Men vi har erfart at akademikarar g kan bomme.

D eg skreiv i Dag og Tid at Tariq Ramadan er ein misjonr for Den muslimske brorskapen, fekk eg ein metodisk analyse der ein akademikar, ein like begeistra antirasist som Gule, samanlikna Yusuf al-Qaradawi med Ramadan og konkluderte med at Ramadan ikkje misjonerer for brorskapsbodskapen som al-Qaradawi forkynner.

Men den akademiske sanninga kolliderer med realitetane: Leiaren for Brorskapen sa i den egyptiske avisa Al-Ahram, at Ramadan misjonerer bodskapen vr. Eg reiste til leiaren Mahdi Akef, som sa det same i filmen min om Den muslimske brorskapen. Alts bommar ein akademikar med metodisk tilnrming.

Eg skal verken vurdera eller forsvara boka til Storhaug her, men eg er sterkt kritisk til mten Lars Gule som akademikar og debattant, handsamar ei s viktig bok. Boka er viktig, fordi ho vil f mykje seia for nordmenns haldningar til muslimar og til innvandringspolitikk. 

Storhaugs bok fortener ei meir nytral vurdering enn kampstykket til Lars Gule. Artikkelen hans reduserer debatten til ein verbalkrig. Dei ekstreme stemmene i debatten tok opp att og opp att: Storhaug er useris og Med denne boka melde ho seg ut av debatten.

Lars Gule skriv at boka hennar ikkje kan takast serist. Men kven tek kven serist? Eg kjenner mange nordmenn som ikkje ser p Lars Gule som seris. Dette vert sikkert sagt om meg g, slik det blir sagt om alle kontroversielle debattantar som Hege Storhaug eller Thomas Hylland Eriksen. Det er auget som ser. Men at dette sjlvinnlysande faktumet er frverande i Lars Gules artikkel, fr meg til undra meg over Lars? svertekampanje mot Storhaug.

Storhaugs bok skal ikkje vurderast som pensum i skulen, slik Lars Gule vurderer ho ut fr historiske fakta og korleis dei vert tolka.

Lars Gule henger seg opp i bagatellar med tanke p bodskapen i boka. Kva talar boka om? Boka handlar ikkje om kor mange slavehandelsoffer det var, som Lars etter eit langt reknestykke skriv var 11 millionar. Boka handlar eigenleg svrt lite om Dhimmi-statusen var er slik eller slik, eller om kor mykje islamsk kultur og sivilisasjon har bidrege med til verdas utvikling.

Det viktige i boka er islams eksistens i Europa i dag og kva utfordringar denne kriseprega religionen har i eit demokratisk kontinent med demografisk endring, der millionar av muslimske flyktningar bankar p Europas portar og vil inn. Dette er det store sprsmlet. Det er dette Gule burde ha teke tak i.

Eg har g mange innvendingar mot Storhaugs bok. Gule har rett i at det ikkje finst moskear i Noreg som ikkje skil mellom Mekka- og Medina-islam. Eg er samd med Gule i at ein ikkje kan stenga alle Medina-moskeane i Oslo. Det bryt fundamentalt med sinnelaget mitt.

Men eg forstr kvifor ho seier dette. Fordi Medina-moskeane i Oslo str for sharia og det teologiske systemet som kolliderer med demokrati og respekt for menneskerettane, ei forkynning som er eit brotsverk mot vre unge, oppveksande muslimske born.

Det finst eit mangfald av tolkingar innanfor islam. Men nr ein vil sj kva framtid som er knytt til denne religion i Europa, m ein vera realistisk. Islam er ikkje spastisk. Eit mindretal av norske muslimar gr i moskeen kvar veke. 

Men den islam som vil spela ei rolle i verda i dag og i den nre framtida, er den islam som Storhaug snakkar om, og som dessverre kolliderer med Lars? metodiske, akademiske antirasistiske forsting av islam. Det er denne tolkinga av islam som br leggjast til grunn for debatten om islam og Europas framtid. Og det er denne utviklinga Gule br vera uroleg over og g i debatt med Storhaug om.

Walid al-Kubaisi

Lars Gules sin artikkel: http://www.dagogtid.no/storhaug-er-ein-ukritisk-kritikar/

 

Jeg leser kommentarene og jeg ber alle som kommenterer vre saklige. Kommenter innlegget, ikke personene. Vennligst.
Lars Gule er ingen terrorist. Han tok sterk avstand fra hendelsen, og har tatt grundig oppgjr med den, og er i dag en seris debattant. 
Debatten har ikke til hensikt vise at den ene er terrorist og den andre er seris. Mlet er skape en ramme for meningsutveksling som beriker tankene og debatten for samfunnets skyld.
Lars er en venn av meg. Han er en fin person med rettferdighetssans. Jeg debatterer ikke med fiender. Jeg debatterer med folk jeg respektererer tross for at jeg ikke er enig med dem. Slik det vises i dette innlegget.
rlig debatt beriker. Sjikane skader den som sjikanerer, ikke offeret.

 

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og f varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!