hits

Berøringsangst

kommentarer 16 kommentarer

Omskjæring av guttebarn er farlig og begynner å bli utdatert også blant muslimer. Hvorfor vil ikke politikerne endre lovverket?

«Omskjæring er et
kirurgisk inngrep som
leter etter en sykdom»

En venn av meg bad meg om å følge ham til en pakistansk lege på Tøyen. Han hadde med seg sin sønn Omar som han ville omskjære hos legen. Min venn fortalte meg at han trengte hjelp til å holde fast Omars bein mens legen amputerte forhuden. Jeg sa til ham at han kan holde sønnen selv. Han svarte: «Åååh, bare Omar skriker av smerte, besvimer jeg. Jeg tåler ikke å høre Omar skrike av smerte, Walid. Jeg har et ømt hjerte for mitt barn.» Jeg sa til ham: «Vel, du tåler ikke skriket til Omar, men du aksepterer å utsette barnet ditt for smerte og blod?!» Han svarte: «Det er en religiøs tradisjon. Alle gutter i vår kultur må gjennom dette, vet du.»

Vi kom til legen. Han hilste på oss og sa: «En av dere holder guttens bein.» Faren kunne ikke gjøre det. Han gikk ut av legekontoret. Jeg holdt den skrikende gutten mens legen skar bort forhuden. Det kom masse blod fra såret, og inngrepet ble gjort uten bedøvelse. Jeg kunne se symptomer av nevrotisk trauma og blekhet på ansiktet, mye svette. Jeg følte at omskjæring er ikke bare et kirurgisk inngrep, men slakting.

 

Dette fant sted på 1990-tallet. Scenen er nærværende i min hukommelse. Hendelsen med Omar oppdaterte tradisjonens smerte i min bevissthet. Dette fikk meg til å føle at man må gjøre noe med dette kriminelle overgrep som skader barn, og som ikke har noen fordeler i det hele tatt.

Omskjæring er praktisert av jøder og muslimer som religiøs tradisjon. I moderne tid begynte de som forsvarer omskjæring, å hevde at omskjæring kan forebygge kreft, AIDS og mange andre sykdommer. Moderne forskning viser at dette ikke stemmer. Omskjæring er ikke behandling av en sykdom, tvert imot, omskjæring er et kirurgisk inngrep som leter etter en sykdom. Om det dukker opp en ny sykdom vi ikke har hørt om tidligere, vil vi kanskje høre at omskjæring vil forebygge den.

Jo, det fins forskere som har kommet til at det er fordeler med omskjæring. Det fins leger som anbefaler omskjæring, men når man hører historien til ende, oppdager man et annet resultat. Enten har forskerne selv endret holdning, eller ny forskning viser det motsatte.

 

Jeg diskuterer omskjæring med muslimer fra den arabiske verden, og kritiserer det religiøse grunnlaget for den. Så kommer arabiske intellektuelle med et vitenskapelig bevis; det er en amerikansk lege, som ikke er muslim. Denne legen anbefaler omskjæring. Han skrev en bok som er oversatt til arabisk. Forfatteren av boka er Dr. Benjamin Spock. Og det er riktig. Det fins en bok skrevet av Benjamin Spock fra 1940. Helt til våre dager selges boka i den arabiske verden. Dr. Spock anbefaler omskjæring av gutter når de er små barn. Han mente i boka at omskjæring forebygger kreft i livmorhalsen.

Alt dette er riktig. Men dette er ikke hele historien: For Dr. Spock har endret standpunkt. Han erklærte i 1989 at han tok feil: Han begynte å advare mot omskjæring, og han fikk en internasjonal pris i 1991 for anti-omskjæringsaktivitet. Men de arabiske forlagene publiserer fremdeles den gamle versjon av boka som anbefaler omskjæring. En forlegger ble spurt om dette. Han forklarte at boka selges, den anbefales av imamer og religiøse teologer, for den støtter islams anbefaling av omskjæring.

Dr. Spock var en amerikaner, og amerikanere omskjærer sine guttebarn. De er ikke muslimer, men kristne. De som står for omskjæring, bruker dette som argumenterer: «Amerikanere omskjærer gutter, og det har gått bra i generasjoner». De som sier dette, har ikke lest slavehistorie. De som forsvarte slaveri, sa det samme: «Men vi har brukt slaver i generasjoner, og det går bra.» Skal vi lytte til tradisjonen eller lever vi i et moderne samfunn hvor vi lytter til viten, forskere, og leger? Omskjærer kristne amerikanere sine gutter på grunn av nasjonal helse?

Dette har også en historie som de fleste ikke vet om. Hvorfor praktiserer amerikanere omskjæring? Her er historien:

 

Vi må gå tilbake til Victoria-tiden, omtrent 1850. Denne tiden var preget av ekstrem religiøsitet, overtro og fiendtlighet mot seksualitet. Masturbasjon og onani ble sett på som noe forferdelig som forårsaket mentale sykdommer, epilepsi, galskap og lammelser. Dette skjer samtidig med at kolonister og europeiske reisende blir kjent med nye kulturer der omskjæring blir praktisert, og det finner sted på den tiden da bedøvelse og desinfisering ble oppdaget. På denne tiden begynte noen leger i Storbritannia å praktisere omskjæring av gutter for å dempe seksuell opphisselse, som fører til masturbasjon. Omskjæring ble praktisert i Storbritannia, og så flyttet praksisen til Amerika.

Nå vet vi at dette er bare overtro, og at masturbasjon er en del av den vanlige seksuelle utvikling alle gutter går gjennom.

I dag sier ikke omskjæringsleger dette, men de hevder at omskjæringen forebygger nye sykdommer som AIDS og kreft. Mens ny forskning viser at forhuden gir et enzym som har en immunitetsfunksjon mot AIDS og kreft.

Det er en risiko med å utsette små barn for dette overgrepet, for det er et kirurgisk inngrep som skader barnet. Fjerning av forhuden påvirker menn og hindrer at de bruker prevensjon, for kondom demper følelsen. De som ikke er omskåret, bruker kondom uten å klage.

 

En mann konverterte til islam og ble omskåret. Han sammenliknet sex med forhud med sex uten forhud. Han sa at sex med forhud er som å se en film med farger. Sex uten forhud er å se samme film i svart-hvitt.

Vi kaller ikke omskjæring av gutter forhudslemlestelse, men vi kaller omskjæring av jenter for kjønnslemlestelse. Dette er i dag en politisk korrekt hindring. Folk har nok kunnskap om omskjæring av jenter, men de har ikke samme kunnskap om omskjæring av gutter. I tillegg fins det en religiøs minoritet som praktiserer omskjæring av gutter, og religionsfrihet er rotfestet som norsk verdi i det moderne samfunnet.

I dag forteller forskningen at omskjæring av gutter ikke bare er å fjerne en forhud som ikke har noen funksjon. Det er like farlig som å fjerne en annen levende del av kroppen. De fleste vet ikke hvilken funksjon forhuden har. Forhuden er veldig sensitiv, og forsterker den seksuelle følelsen. Den gir et vått stoff som gjør at det seksuelle liv fungerer bedre.

 

Det virker som om norske politikere har berøringsangst når det gjelder omskjæring. Her må vi forstå to ting: Først, politikere kan ikke satse på en død sak. De fleste er redde å bli stemplet som fiender av religion og kultur. Det har allerede skjedd mot Frp. Det er muslimer og jøder som praktiserer denne tradisjon. Majoritetspolitikere er redde for å bli anklaget for muslimhat eller antisemittisme, eller å kollidere med religionsfrihet og minoritetsrettigheter.

Holdningsendringen skjer globalt og også i det muslimske miljøet i Europa og Norge. Jeg merket en positiv debatt blant muslimske innvandrere i Norge. Da omskjæringsdebatten begynte, var alle muslimer engasjert. Det viste seg at utrolig mange blant de opplyste, leger, ingeniører, de som er integrert og er selvstendige, er imot omskjæring av sine sønner.

En skilt mann gav ikke kona tillatelse til å reise med sønnen til Irak. Grunnen er at: «Hun kommer til å omskjære sønnen.» En lege sa: «Jeg vil ikke omskjære mine sønner. Om de ønsker det, kan de selv bestemme når de er voksne.»

De er ikke frafalne muslimer, nei. De er vanlige muslimer, men de tror ikke at Gud kan være hensynsløs mot barnas smerte. De tror ikke at omskjæring er en del av islams tradisjon. For omskjæring er ikke et bud, men en kontroversiell sak i islam. Det er ikke en betingelse for islam. Da noen franske offiserer i Napoleons hær ville konvertere til islam, men ikke ville omskjæres, fikk de en fatwa fra Al-Azhars stormufti om at omskjæring ikke er nødvendig og heller ikke en betingelse for at man blir anerkjent som muslim.

Det fins titalls uttalelser av profeten som bekrefter at omskjæring er islams vei. Det er riktig. Men profetens uttalelser er ikke nok hvis uttalelsene kolliderer med Koranen. Koranen er den første kilden. Og det som kolliderer med Koranen, tas ikke som sann kilde.

Det var Abraham, profetenes far, som startet denne tradisjonen. Og Koranen sier at vi må følge hans vei, for han er et godt eksempel. Men: Det står i Koranen at vi følger Abrahams spor når det gleder monoteisme. At vi dyrker kun én Gud. Abraham er nevnt 69 ganger. Det står ingenting om omskjæring i disse 69 Koranvers. Om det var omskjæring vi skulle følge, ville profeten Muhammad og de fire første hellige kalifer blitt omskåret. Profeten ble født omskåret. Slik forteller tradisjonen, men ikke Koranen.

Det fins også en annen beretning som forteller at Profeten var i ørkenen da han var en liten gutt, og to engler åpnet hans hjerte og rengjorde ham fra styggedom. Men alle disse beretningene er enten svake eller kolliderer med Koranens tenkemåte. Historikernes forskning sier derimot noe annet: Det fins ingen beretning om omskjæring i alle de første kildene i islam. Disse beretninger ble skrevet i ettertid. Og alt som kolliderer med Koranen, tas ikke som sannhet. Koranen sier ingenting om omskjæring, og vi kan ikke bruke Koranen i omskjæringssaken.

 

I tillegg forstår mange muslimer i vår tid koranens filosofi og retningslinjer på en moderne og human måte: Har Gud skapt mennesket så urent at det må rengjøres med å amputere en levende del av sin penis? Om forhuden var uren, ville Gud ha skapt oss uten den. Koranen sier i sura Fikentreet (95:4) og Himmelen revner (82: 7) : «Vi skapte mennesket på beste måte. Han som har skapt deg, formet deg og gitt deg rette proporsjoner?» Gud i Koranen i Kvinnene (4:118-119) advarer oss om å bli som djevelen som Gud har forbannet. Djevelen sa til Gud: «Jeg vil sannelig overta en bestemt del av dine tjenere! Jeg vil visselig lede dem på villspor og vil få dem til å skjære ørene av buskapen. Jeg vil få dem til å forandre Guds skapning!» Altså, hvis man skjærer av ørene på et dyr, betraktes dette ifølge Koranen som djevelens verk, for dette er et forsøk på å forandre Guds skapning. Jeg ber muslimene i Norge å sammenlikne dette med omskjæring vi praktiserer mot våre barn, og som forandrer mennesket som ble skapt i fullkommen tilstand. Gud vil ikke akseptere at vi skjærer bort en levende del av hans skapning og påfører gutten smerte.

Vi har religionsfrihet i Norge. Dette er riktig. Men foreldreretten kommer ikke foran barnas menneskerettigheter? I Norge har vi en sak som er nærmest identisk med omskjæring av gutter, nemlig, omskjæring av jenter. Muslimer i deler av den muslimske verden praktiserer dette som en del av kulturen og religionen. Men menneskerettighetene kommer foran!

 

I denne sammenheng er det verd å nevne en hendelse som har funnet sted i Köln i Tyskland. Foreldre tok sin 4-årige sønn til sykehus, og en lege omskar ham. De tok sønnen hjem. Sønnen fikk blødninger. Moren tok ham til sykehuset og klaget. Sykehuset så skaden på sønnen, og oppfattet at moren var misfornøyd, derfor kontaktet sykehuset politiet og anmeldte saken. Legen ble ikke straffet, for han opptrådte ifølge en feil i loven, som ikke gjør et slikt inngrep straffbart. Retten tok ikke hensyn til foreldrenes rett eller deres rett til å oppdra sønnen som muslim, og tok heller ikke hensyn til barnets interesse når det gjaldt tilhørighet til en religiøs minoritet. Retten tok kun i betraktning at omskjæring fører til varig endring av barnets kropp. Reaksjonene ble sterke fra muslimer og jøder i Tyskland, ettersom de praktiserer omskjæring som tradisjon. Saken ble debattert i lys av at samfunnet blir mer sekulært, samtidig som det blir flerreligiøst.

 

Når de som praktiserer omskjæring utgjør en stor del av befolkningen og ikke en liten minoritet, gjelder saken den nasjonale helse. I Norge er muslimene i Oslo ingen minoritet, og i et fremtidsperspektiv vil omskjæring kunne påvirker nasjonal helse. Vi trenger en slik debatt i Norge også.

Walid al-Kubaisi

Artikkelen ble publisert i Klassekampen tirsdag 30. januar 2018

 

16 kommentarer

Tor

08.02.2018 kl.15:19

Takk, Walid. Du er en viktig stemme.

morten

08.02.2018 kl.15:45

hvis man faktisk utsetter ungen sin for sånne smerter og utdaterte tradisjoner i vesten, burde barnevernet hente ungene, og kastrere foreldrene. minst 8 år i fengsel.

tenk å frivillig utsette ungen sin for dette? gå te helvete for noen råtne foreldre.

Thomas olsen

08.02.2018 kl.15:52

Kloke ord som alltid....

Simen Fulland

08.02.2018 kl.16:14

Skriv så lenge du kan og orker Walid, din stemme er klok og viktig:-)

anne-marie skjærvold

08.02.2018 kl.16:16

For meg er det helt komplett uforståelig at dette er tillatt i Norge. Jeg er stadig opprørt. Det er en stor skam for den rettsstat som Norge er ! Jeg har tidligere skrevet om dette der jeg har henvist til FNs barnekonvensjon som er klar på at å utsette et annet menneske for varige fysiske skader,strider mot menneskerettighetene. Men det gjelder tydeligvis ikke for barn ? Saken har for lite fokus. Hvorfor den har det, har jeg mange tanker om! Støtter deg. Sett i gang et demonstrasjonstog, så kommer ihvertfall jeg.

Bærre Lurar

08.02.2018 kl.17:28

Bare ca en uke etter at stortinget ga etter for presset og godtok omskjæring av guttebarn i Norge så døde to gutter av nettopp omskjæring i Norge.

Det hele er helt absurd og man må også se på årsaken til omskjæring.

Noas yngste sønn Kam ser sin far naken og beruset og forteller dette til sine brødre Sem og Jafaet. Det ender med at Noah forbanner sin yngstesønn og Sems gud gir bort landet til Kam, Kanaan til Abraham. Pakten på dette er at alle guttebarn på 8 dager skal omskjæres på forhuden, også de som er kjøpt for penger og av de fremmede. (1. mosebok 17,1-28)

Dette er opphavet til det som i dag heter Israel...

Kan det stemme som noen hevder at det å ta bort forhuden forherder mennesker og at de omskårede er de mest krigerske i verden? Det er faktisk vanlig praksis å omskjære folk i USA enda de ikke er jøder. USA har vært i sammenhengende krig siden staten ble grunnlagt i 1776 og Israel med palestinerne/Filistia og sine naboer siden de innvaderte Kanaan for ca 3000 år siden...

CMS

08.02.2018 kl.17:35

Hver stemme som faktisk snakker for barna idag er en del av Guds musikk

ACAB

08.02.2018 kl.17:37

Nå er vel forhud bare hud så er det så farlig? Skriv heller litt om kvinnelig omskjæring hvor såvidt jeg har skjønt godpunktet blir borte. Ikke at jeg skal unnskylde svina men skal vi ta det viktigste først?

ACAB

08.02.2018 kl.17:46

Forøvrig har jeg lest at folk uten forhud holder lengre før orgasme og det er jo positivt. Kan hende det hjelper voldtektsofrene mot å bli gravide så de slipper å bale med abort innimellom hiv-sjekkene og hva annet de må gjennom.

Johan

08.02.2018 kl.18:38

Acab, du skriver som en fullstendig uvitende...at man ikke blir gravid hvis mannen mangler forhud... Har du i det hele tatt klart for deg hvordan graviditet oppstår?

Ompa

08.02.2018 kl.20:19

Selv om en skulle klare å overbevise politikerne om at omskjæring ikke er ønskelig ( også av medisinske grunner ) og bør forbys i Norge, så er det nok flere av de som styrer partiene og holder pisken som er mer redd for å miste stemmene fra de som vil skjære forhud enn å tenke på barnas beste.

Omskjæring av jenter bør anses som verre og straffes hardt.

Yotoyoyoyo

08.02.2018 kl.21:25

Kristoffer Schau ble omskåret på TV for ikke lang tid tilbake. Sexlivet hans er ikke det samme for å si det sånn. Jeg hørte noen andre som også snakket med denne erfaringen som mente at sex ble som om du skulle hatt på deg 3-4 kondomer. At det skal være positivt at man liksom "holder lenger" er bullshit den som skrev det lenger oppe er 100% en kvinne som synes rituell kjønnslemlesting på gutter er OK. Ser forøvrig at alle som støtter rituell kjønnslemlesting av gutter svært stor relgiøs overbevisning, og sitter på feil fakta. Det finnes ingenting som sier at dette skal være positivt, bortsett fra et par jødiske amerikanske leger som har gjort sine små private studier på sine egne pasienter. Seriøs forskning sier at det er utelukkende negativt på alle mulige måter. Spørreundersøkelser der menn forteller om traumer, fysiske ettervirkninger, smerter og sexuell dysfunksjon, ødelagt forhold til sine foreldre som la dem under kniven. Det er virkeligheten.

Nuvel

08.02.2018 kl.22:43

Vel.. Jeg finnes ikke religiøs og er født oppvokst i Norge. Jeg valgte selv når jeg var 16 år å gå til legen å bli omskjært.. en av de beste beslutningene jeg har tatt. Og det hemmer på ingen måte sexlivet så skjønner ikke helt noen av disse kommentarene. Og at de som er omskjæret ikke vil bruke kondom er noe av det dummeste jeg noensinne har lest.

Jeg synes ikke at omskjæring av guttebarn er en god ting hvis det ikke forekommer en god grunn for det (og religion er ikke en god grunn). Men som sagt.. jeg er veldig fornøyd med min beslutning om å gjøre det.

Martin A. Engeset

09.02.2018 kl.05:11

Hallo al-Qubaisi.

De har så rett. Eit kirurgisk inngrep som ikkje har medisinsk funksjon, er forkasteleg - og smertefullt og ein skjeldan gong farleg.

Eit anna og ikkje heilt irrelevant spørsmål, i og med omskjeringa har religiøs grunn: Kvifor debatterar De og andre muslimar aldri dei mange faktafeila og andre ikkje-religiøse feila i Koranen? Ingen allvetande gud dikterar bokstaveleg tala hundrevis av faktafeil pluss andre feil i si heilage bok = Koranen er diktert av nokon annan, så kva er det religiøse grunnlaget i det heile for td. omskjering - - - eller for muslimsk terrorisme?

Lars Sletten

10.02.2018 kl.15:42

Forby religion.og strenge straffer og adoposjon til nye foreldre ved evnt omskjæring ol av barn.

Kritisk

10.02.2018 kl.18:20

Hvorfor vil ikke politkere forby omskjæring av gutter?

Fordi de bare er gutter. Gutter betyr ingenting i Norge.

I Norge er det bare jenter som betyr noe - og som får all oppmerksomhet fra et feministisk media og fra lydige politikere som ikke våger å si media imot.

Blir en jente eller kvinne krenket (og det blir de hele tiden) så går alarmen med sirene og blålys. Gutter og menn - de er alle overgripere og undertrykkere og kan ha det så godt.

Jenter (og kvinner) de skal løftes og bæres frem - gutter (og menn) kan seile sin egen sjø.

Skriv en ny kommentar