Koranens mange meninger

Hvorfor må de fortapte bytte hud i helvete? Og hva sier Koranen egentlig om analsex? Walid al-Kubaisi har svar.Walid al-Kubaisi

På nettet var jeg i debatt med en norsk islam-skeptiker som mente at Koranen er en håndbok for terrorister. Mannen er belest. Han argumenterte med at det som står i Koranen, er det som muslimene tror på. Jeg sendte ham en gave: siste nummer av tidsskriftet Samtiden, som tar opp forskjellige syn på Koranen. Jeg la ved et brev der jeg forklarte at Koranen tolkes på forskjellige måter. Islam-skeptikeren mente at Profeten Muhammed selv har forstått og tolket Koranen i praksis. «Denne forståelse er den mest autentiske», mente han. Han siterte flittig vers fra Koranen og henviste til historiske hendelser der Profeten spilte hovedrollen.


Jeg brukte samme metode og siterte Bibelen og Jesus. Islam-skeptikeren sa: «Vi holder oss ikke til dette i dag. Vi tolker disse versene på en humanistisk måte. I Islam fins ikke denne tradisjonen. Koranen forstås bokstavelig.» Dette skjer stadig i media, på Facebook og nettsider som er skeptiske til islam.


Islam opplever en krise, men samtidig er det en utvikling i islams verden som er reformvennlig. Troen på en endimensjonal forståelse av Koranen reduserer mangfoldet av sekter og tolkninger som muslimene lever etter rundt om i verden. Her er noen eksempler på dette mangfoldet både i vår tid og i islams historie.


I forbindelse med en norsk-libanesisk kulturdialog, var Håvard Rem i Beirut og holdt et foredrag der han fortalte om sin oppvekst i et kristent hjem med Bibelens regler som rettesnor. Han leste diktet «I min fars forsamling», der han viser at han vokste opp i et kristen samfunn identisk med det muslimske. Etter ham holdt en libanesisk kvinnelig professor et foredrag om at likestilling i islam er autentisk, for Koranen gjør ikke forskjell mellom menn og kvinner. Salen begynte å koke, og protestlyden ble høy.


En mann sa til henne: «Hvordan hevder du at islam ikke gjør forskjell mellom menn og kvinner, når Koranen sier at en kvinne arver halvparten av mannen, og en manns vitne svarer til to kvinners! Du virker som om du ennå ikke har lest Koranen.»

Kvinnen sa at hun er professor og koranforsker ved det libanesiske universitetet. Hun forsker på dette og understreker at Koranen ikke gjør forskjell mellom menn og kvinner.


«Man må skille mellom skapelsesvers som er evige, og lovgivningsvers som er knyttet til en historisk tolkning som gjelder Profetens tid, men som ikke angår oss i dag. Skapelsesvers gjør ikke forskjell mellom menn og kvinner.»


I salen var det mange tilhengere av denne tolkningen. Unge, moderne muslimer. Da vi diskuterte, overbeviste de oss om at islam er integreringsdyktig og kan tilpasse seg menneskerettigheter og moderne verdier. Koranen som hellig tekst kan forstås av IS-terrorister på én måte, og av andre muslimer på en stikk motsatt måte.


Skal vi dømme alle muslimer som reaksjonære? Er det ikke mer realistisk og rettferdig å forstå slike tolkninger som et bevis på at islam også er reformvennlig, og at muslimene er mangfoldige?


Koranen forstås faktisk på motsatte måter. Den ene betrakter et vers som grunn til tro, mens den andre forstår samme vers som grunn til å forlate islam. Dette har jeg vært vitne til da en debatt om Koranen fant sted på en norsk kafé i vinter. Debatten foregikk mellom Cemal Knudsen Yucel, som stiftet organisasjonen Ex-muslims of Norway, og en muslimsk teolog og aktivist i en av Oslo-moskeene. Teologen fortalte om hva som fikk ham til å tro på Koranen etter å ha tvilt i ungdomstiden.


Verset i Koranen 4:56 forteller at de som fornekter Koranen som Guds ord, vil Gud la møte ilden i helvete. «Hver gang deres hud er brent, vil Gud bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen.» Teologen sa: «Ingen kunne forstå grunnen til at Gud bytter huden etter at den er brent bort. Men vitenskapen oppdaget grunnen i senere tid. Følelsesnerver ender i overflaten av huden. Når huden blir brent, stopper smerten. Derfor ble det nødvendig at Gud bytter huden for at smertene skal vedvare. Denne kunnskapen var ikke tilgjengelig i Profetens tid, men medisinske oppdagelser i senere tid bekrefter og forklarer dette verset. Koranen foregrep vitenskapens oppdagelser.» Så sa teologen: «Det var dette verset som fikk min tro til å rotfeste seg i sinn og sjel. Dette gav meg et bevis på Koranen som en mirakuløs åpenbaring fra Gud.» Cemal Knudsen Yucel hoppet i stolen i iver og sa: «Men det var akkurat dette verset som fikk meg til å forlate islam og tvile på denne Gud. Den Gud du er stolt av å tro på, er egentlig en sadistisk Gud som nyter å bytte huden gjentatte ganger til evighet for at den lille, syndige skapning som ikke er overbevist om Koranen, skal smake tortur. Denne Gud er forferdelig. Det var det som drepte enhver begeistring for Koranens Gud i meg.»


Dette er en rød tråd gjennom hele Koranen. Hvert vers kan forstås på forskjellige måter. Et eksempel til som viser tvetydigheten i Koranen er vers 2:224. Her står ordet «anna», som på arabisk betyr «hvor som helst» og «når som helst». Derfor ble verset: «Deres hustruer er som en åker for dere. Gå da til deres åker anna dere vil.» Sjiamuslimer mener verset tillater analsex, for «anna» betyr «hvor som helst»: Deres hustruer er som en åker for dere. Gå da til deres åker hvor som helst dere vil. Sunnimuslimer mener derimot at dette er en grusom tolkning, for «anna» betyr «når som helst». Da kan menn ligge med kvinner når som helst (unntatt i mensperioden): dag eller natt.


Dette mystiske, tvetydige innhold preger de fleste hellige tekster, men i Koranen er dette veldig klart. Derfor tror mange at Koranen er en samling av motsigelser og motsetninger. Men, gudskjelov, gir disse motsetninger mulighet til flere forskjellige tolkninger.


I den første perioden av islam, da Profeten levde, hadde troen et annet konsept enn dagens tro. I dag forstår muslimene at det som står i Koranen, er Guds ord som er åpenbart til Profeten, bokstavelig. Da kan ingen diskutere, protestere, tvile på den eller fornekte og avvise. Muslimene må bare tro i hjertet og omsette i gjerning og sanser, uten spørsmål eller gransking. Troen i dag er naiv og blind.


Men denne tro ble ikke født med islam, heller ikke stemmer den med det Koranen sier, og det historien forteller. For tvil er et stort kapittel i islams historie. Koranen er også en selvbiografi av profeten Muhammed, og en fortelling om islams historie. Ifølge Koranen har Muhammed selv tvilt på åpenbaringene han fikk. Han lurte altså på om Koranen virkelig var en åpenbaring fra Gud eller om det var selvbedrag.


Når du snakker med Gud, så ber du. Når Gud snakker med deg, er du en profet. Dette var ikke klart for Muhammed. Derfor tvilte han. Han har ikke benektet at han ikke tror helt på det han har kommet med. For Koranen snakket om patriarken Abraham, som i islam er profetenes far:
Abraham, ifølge Koranen (2: 260), tvilte på Guds evne til å vekke de døde. Han spurte Gud: «Herre, vis meg hvordan Du gjør døde levende.» Gud spurte: «Tror du da ikke, Abraham?» Abraham svarte: «Jo, men for at mitt hjerte skal finne ro.» Muhammed kommenterte dette: «Vi har mer rett til å tvile enn patriarken Abraham.» Profeten tvilte, og Koranen bevitner om dette, for Profeten stilte spørsmål til seg selv: «Er det mulig at du oppgir en del av det som er åpenbart deg, for ditt bryst blir trangt.» (Koranen 11:12).


Dette forteller at Muhammed var i ferd med å gi opp en del av Koranen, fordi hans motstandere argumenterte: «Hvorfor er det ikke blitt sendt en skatt ned til Profeten, eller (hvorfor) kommer det ikke en engel sammen med Profeten?»


Et annet sted sier Koranen at de vantro var nær ved å bringe Muhammed i fristelse, bort fra det Gud har åpenbart ham og til å dikte opp noe annet enn det om Oss! Da ville de saktens trykke deg til sitt bryst. (Koranen 17:73)


Dette forteller om Profetens tvil. Og åpenbaringen, altså Koranen, ble presentert som et forslag. «Enten er vi (muslimer) eller dere (avgudsdyrkere) på den rette vei eller på villspor.» (Koranen 34:24). Det vil si at Koranen ikke legger frem en bastant tro, men et forslag: Enten har vi rett, eller dere har rett. Dette er et klart uttrykk for tvilen. Men finner vi et slikt rom for tvil blant muslimer i dag?


Det var heller ikke lett å tro på det som ble åpenbart av Koranen. Profetens muslimske tilhengere tvilte på åpenbaringen i mange sammenhenger. De stilte spørsmål, og noen nektet å akseptere åpenbaringen. De protesterte mot koranversene. Profeten lyttet til deres krav om å endre åpenbaringen. Altså avviste de det de ikke kunne forstå, og nektet å lytte til Guds åpenbarte ord da de oppfattet at det ville skade dem eller kollidere med interessene deres.


Dette har funnet sted der Gud åpenbarte koranverset der Gud selv sier: «Hør profet! Anspor de troende til krig! Finnes det tjue standhaftige blant dere, vil de beseire to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro!» (Koranen 8:65)


De troende muslimer tok ikke dette verset på alvor. De mente at det var overdrevent å be enhver av dem å slåss mot ti av de vantro. De troende forhandlet med Profeten. De aksepterte ikke Guds forespørsel, for dette var ujevn kamp, og ba Gud via Profeten om å komme med et rimelig og realistisk krav.


Profeten responderte på protesten, og byttet dette verset mot et som sier: «Men Gud har nå gjort det lettere for dere, for Gud vet at det er svakhet hos dere. Så om det finnes hundre standhaftige blant dere, skal de beseire to hundre, og om det finnes tusen, skal de overvinne to tusen, med Guds bifall.» (Koranen 8:66) Altså: Enhver slåss mot to av de vantro. Dette ble akseptert.


Troen i Profetens tid var åpen for protest, diskusjon, dialog med Gud. Troen hadde ikke konseptet om å tro blindt uten å stille spørsmål, uten å protestere. Den troen har kommet i senere tid, da Hanbal-skolen forbød tolkning av Koranen. Ibn Hanbal (død 855 e.Kr.) mente at det ikke er lov å tolke Koranen ut fra egne meninger, men må tolkes ut fra andre koranvers, Profetens tolkning, og måten Profetens forbundsfeller forstod Koranen på. Altså, den som har truffet en riktig mening ved å bruke egen fornuft, har tatt feil likevel. Denne skolen ekskluderte fornuften fra islams historie. Herfra begynte nedgangen i det muslimske samfunnet.

Noen av versene ble ikke praktisert i det hele tatt. For eksempel forkynte Profeten for muslimene uten å kreve betaling eller belønning. Profeten sier i Koranen: «Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette, min lønn er en sak for all verdens Herre. (Koranen 26:109) Men det virker som om Profeten/Gud endret mening siden, for senere krevde han honorar for råd og svar på spørsmål. For Koranen sier: «Dere som tror, når dere vil rådslå med Sendebudet, så gi en god gave før deres samtale.» (Koranen 58:12)


Da dette verset ble åpenbart for Profeten, sluttet de troende å stille Muhammed spørsmål, for nå kostet det penger. Profeten diskuterte dette med imamen Ali, sin fetter og svigersønn, som ble den fjerde kalif etter Profetens bortgang: «Hva synes du om jeg krever en dinar for et svar på spørsmål?» Ali svarer: «De makter ikke det.» «Vel, halv dinar?» spurte profeten. Ali svarte: «De makter ikke det heller.»


Ali sier at dette verset ikke ble benyttet av andre enn ham. Ali var den eneste som betalte Profeten for å samtale med ham. Ali forteller at han hadde en dinar. Han vekslet dinaren i 10 dirham. Han betalte Profeten en dirham hver gang han spurte profeten om råd eller hadde et spørsmål.


Profeten måtte erstatte koranverset med et annet: «Er dere betenkt på å gi en god gave før deres samtale? Om dere ikke gjør det, og Gud viser overbærenhet mot dere, så forrett bønnen, betal almissen, og adlyd Gud og Hans sendebud.» (Koranen 58:13)

Samme Koran består av vers om ekteskapet som også er åpne for motstridende tolkninger. De fleste vet at det er tillatt å gifte seg med fire kvinner. «Ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre og fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én.» Verset sier at man kan gifte seg med opptil fire. En gammel tolkning mener det er (2 + 3 + 4 =) 9 koner, for det står «to og tre og fire, men det står ikke «eller». Så sier verset: «men under betingelse om at man gjennomfører full likhet». (Koranen 4:3).


Men så sier Koranen et annet sted at menn aldri er i stand til å behandle sine hustruer likt. «Dere vil ikke være i stand til å behandle deres hustruer likt, hvor meget dere enn forsøker å holde på det.» (Koranen 4:129) Altså er flerkoneri forbudt i islam. Begge tolkningene er i omløp i den muslimske verden, mens det å tillate ni koner ikke blir praktisert i vår tid.
Det fins sjelden et kontroversielt koranvers som ikke er blitt tolket på mange måter. Dette er nettopp en reformvennlig realitet, nemlig at flertydighet utfyller og utfordrer entydighet i det muslimske miljøet i Europa også.
 

  • Essayet er publisert i Klassekampen 17. juni 2017

54 kommentarer

John

01.08.2017 kl.17:30

Dette er vel noe som ikke interreserer nordmenn i det hele tatt! Vi ski... vel i hva eventyrboka sier!

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:25

Kjære John: Jeg vedder med svinepølse og en pils på at du ikke har lest artikkelen min.

Nordmenn? Du snakker om fire millioner nordmenn?
Mange av dem har allerede konvertert til islam, mange har dialog med muslimer, og mange er interessert i islam og integrering, og om du hadde lest bloggen ville du ikke ha skrevet denne kommentar. Les og reflekter.

Jeg tar ikke opp islam, men et emne som er diskutert i media. Norsk media, og det vil si mange nordmenn diskuterer.

Jeg diskuterer ikke om koranen er eventyrbok eller ikke, åpenbart av Gud eller skrevet av Muhammed. Det er ikke det jeg diskuterer. Det jeg diskuterer er det som jeg skrev om. Les og reflekter og hjertelig takk for din kommentar.

Ola

01.08.2017 kl.17:36

Vi er i Norge. Norge er et kristent land. Kristen, muslim eller jøde... Religion er bare eventyr

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:23

Kjære Ola: Jeg kjenner mange gode kristne nordmenn. De tar troen på alvor. Norge er et kristent land med menneskerettigheter. Alle religioner er velkommen, men religion er kun et forhold mellom mennesket og dets GUD, ikke mer enn dette.

Tor

01.08.2017 kl.17:45

Skal bli gøy den dagen alle ateistene innenfor islam tør og stå frem.

Vi lever i 2017, med all den informasjon vi har tilgjengelig, og folk tror fortsatt på guder og profeter.

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:22

Kjære Tor: Den dagen ateister kan stå frem, vil nordmenn bli sjokkert. De er fler enn man kan forestille seg.

Jeg var i London på et seminar hvor mange ateister og X-muslimer var invitert. En av dem fra Jordan, en palestiner, sa: Jeg er ateist i Jordan. Ingen har antastet meg der. I går kom jeg for å delta på konferansen. Jeg ble antastet av en muslimsk kvinne. Hva skjer her i Europa?

Europeere må rydde opp sitt eget hjem. Da kan folk tørre å stå frem som ateister.

Andre

01.08.2017 kl.17:50

Jeg vil anbefale deg å lese FSM (Church of the flying spaghetti monster) religion.

https://www.venganza.org/

Står mye mer fornuftig der.

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:20

Kjære Andre:
Takk for din anbefaling. Det virker interessant . Har lyst til å melde meg inn i denne spaghetti-kirken. Problemet er at jeg ikke tror på religionen. Jeg tror på mennesket som dannet demokratiet og produserte menneskerettigheter.

Beep

01.08.2017 kl.17:50

Det man burde leve etter er: Tro hva man vill og respectere andres meninger/tro. Ikke prøve å tvinge(omvenne,hjernevaske) andre til din tro mot deres ønske.

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:19

Kjære Beep: Dette er kjernen av vår vestlige sivilisasjon. Dette er den gyldne regel for verdensfreden. Takk.

Mahmood

01.08.2017 kl.18:22

Helt sjukt at folk tror på og ikke minst lever sine liv etter en gammel eventyrbok.

Relgion er laget for å kue og undertrykke folket, fungerte nok fint men nå begynner man vel snart å innse løgnen...

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:18

Kjære Mahmood:
Tross for at du føler du representerer fornuften og logikken, til tross for at du tror du representerer det moderne samfunnet, ser jeg at du er på villspor.

Hvis du tenker globalt, så er folk som ikke tror på religion, folk som er ateister, en marginal realitet i dag. Det er bl.a. skandinaver, samt ikke fler enn et par hundre millioner mennesker, mens 6 milliarder mennesker i verden er religiøse og tror på en religion.

Det moderne mennesket tror på religionsfrihet, og det innebærer at man kan tro på en stein, en ånd, et spøkelse, Jahve, Faderen , Jesus eller Allah eller et insekt, et dyr eller skulptur. Så lenge denne troen ikke skader andre individer eller samfunnet, er troen beskyttet av menneskerettigheter.
«Religion er laget for å kue, undertrykke.» sier du.
JA. Og Nei.

Ateisme er også laget for å underkue, utrydde, undertrykke og berøve friheter.
Ja og Nei.

Stalins ateisme, Pol Pot Røde Khmers ateisme .. millioner ble utryddet.

Tenk litt nyansert kjære Mahmood. Da ser du tingene klarere.

PS. Jeg er ikke religiøs. Jeg vedder at du ikke har lest essayet. For her presenterer jeg også en tolkning som ikke undertrykker eller underkuer.

Tommy

01.08.2017 kl.18:52

Tolke ditt og tolke datt. Historien forteller muhammed giftet seg med et barn. å tro denne muhammed var en profet blir vel motbevist av den grunn alene. Leser vi tolkingen til over 85% av muslimer mener de at homser skal dø.(pew, reserch)

Tareq Aljumylee

01.08.2017 kl.19:29

Walid

Jeg trenger mer tid for å lese gjennom det , rask komentar

Du sa "Han betalte Profeten en dirham hver gang han spurte profeten om råd eller hadde et spørsmål." dette er helt feil , han betalt veldedighet (sadaka) hver gang han har himmellig samtale med ham . Veldedighet betaler man til de fattige og ikke til profeten og det er stor forskjel enn å betale til ptofeten. Du kan lese om det mer om det

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3407&idto=3407&bk_no=48&ID=2863

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:27

Kjære Tareq Aljumylee:
Du tar feil. Les siden du sendte meg helt til slutt. Der står akkurat det jeg siterte. Ikke les kun en kilde. Les i sammenheng. Takk.

Rett Ut

01.08.2017 kl.19:37

Utifra kommentarene jeg leser under artikkelen ser jeg hvor mange uvitende mennesker det er. Det er uvitenhet som har skapt terrorisme, nazisme, rasisme osv.

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:28

Kjære Rett Ut:
Du sa det rett ut. Du sa det, Rett Ut, takk.

Martin A. Engeset

01.08.2017 kl.20:17

Valid al-Kubai.

Eg er på reise og paden min er nesten tom for batteri. Var det ikkje for det, skulle eg ha gjeve grundigare svar på Dykkar nokså farga tolkingar av lausrevne vers i Koranen.

Fx. treng ein ingen vetskapeleg forklaring på kvifor smertane ved skade eller forbrenning i hovedsak ligg nær huda. Slikt visste ein av erfaring lenge før Muhammed - så sadisma ved å legga på ny hud for ny forbrenning, er openbar.

Vers 2/224? De er sikkert klar over at det er nabo til 2/225, som er eit av grunnlaga for lovleg løgn, etc. i Koranen/Islam - saman med vers som 5/89, 16/91, 66/2 - som ma. bør nyttast "dersom nødvendig" for å forsvara eller fremja Islam - slik De

forsvarar den i Dykkar artikkel.

Koranen er og Islam si historie og Muhammed sin sjølvbiografi? Korleis er det mogeleg når boka er heilt klar på at den er kopi av "Moderboka" i Allah sin Himmel - ei bok som er forfatta av Allah før verda vart til eller alltid har eksistert, iflg. Islam?

At kvinner og menn skal handsamast likt, er så openbart feil for ein som har lese Koranen, at det kastar eg ikkje bort tid på å debattera. De veit betre enn kva De påstår her.

Etc., etc.

Men eit spørsmål får eg ikkje svar på frå muslimar: Både Koranen og Islam hevdar at Koranen er diktert av ein allvetande gud, er guden sine ord, og difor perfekt og feilfri - td. 4/82.

Men boka inneheld utrulege 1750+ faktafeil, 350+ andre ikkje-religiøse feil, 300+ sjølvmotseiingar (www.1000mistakes.com), 650+ så uklare punkt at Islam enno i dag er usikker på kva som eigentleg er meint, muligens 500 abrogasjonar (punkt der guden? har måtta endra kva han tidlegare har sagt), etc., etc.

Ingen allvetande gud gjer så mange og tildels grove feil i si heilage bok - som og Koranen inndirekte seier. Kva provar alle desse feila, etc. om påstanden om at Koranen er orda til ein allvetande gud?

Den siste opplysninga mi, er ikkje meint som ei fornerming, berre som ei forsterking av spørsmålet mitt: Boka "Muhamad Lying in the Quran", Amazon, listar opp 100 punkt i Koranen der Muhammed openbart eller beviseleg lyg i tekstene. Kva fortel det om "perfekte og feilfrie tekster i Koranen"? - og kva fortel det (på toppen av alle feila) om kor påliteleg tekstene i Koranen er?

Walid al-Kubaisi

02.08.2017 kl.20:54

Martin A. Engeset:
Kjære Bartin Al-Engese,
Ha en fin reise. Jeg skulle gjerne lade paden din for å øse av din kunnskap om Koranen.

1.
Jeg tilbrakte mer enn 40 år av mitt liv med å studere Koranen, lære den utenat og gruble over islams historie, slik studerte jeg bibelen også. Les for eksempel: Halvmånens hemmeligheter eller Brageprisnominerte bok Min tro , din myte.
Kommentaren din beveger seg på et nivå som utstråler ensidighet og smertefull uvitenhet. Å kunne sitere koranen og tolke den på din måte eller på Wahabittenes måte, betyr ikke at du forstår islam eller koranen. Du har din egen sannhet om religionen islam, men det fins andre måter å fortså koranen på.

2.
Jeg skulle gjerne ønske at du peker på hviket koranvers har jeg tolket? Det virker som om du ikke har lest artikkelen i det hele tatt.
Jeg har ikke tolket noe. Jeg gjengir episoder der folk har forstått koranversene på forskjellige måter. Jeg vil ikke og kan ikke tolke koranen, for jeg trenger ikke å tolke koranen. Jeg lever ikke etter korantroen. Jeg lever etter samfunnets moderne verdier.

3.
Det virker som du er stappfull med fordommer mot en hver som nevner islam eller Koranen For du trodde at jeg forsvarer koranen eller islam. Jeg gjengir fakta. Jeg viser at den tolkningen som er i omløp ikke er den eneste som viser hvordan muslimer forstår Koranen.

4.
Og din uvitenhet viser at du ikke har lest artikkelen. Du skriver: «Fx. treng ein ingen vetskapeleg forklaring på kvifor smertane ved skade eller forbrenning i hovedsak ligg nær huda. Slikt visste ein av erfaring lenge før Muhammed - så sadisma ved å legga på ny hud for ny forbrenning, er openbar.»
Dette er et konkret bevis på at du ikke forstår «norsk.» Ellers du ville ha forstått det jeg skrev.
Hva er dette rubbish? Vitenskapelig forklaring? Hva har en bok skrevet for 15 århundrer siden å gjøre med vitenskap? Tror du at folk var opptatt av vitenskapelig bevis i Muhammeds tid? Det jeg formidler her er en episode der to personer debatterer et vers, den ene ser på det som et vitenskapelig bevis på at verset er mirakuløst, mens den andre betrakter det som et bevis på en sadistisk bøddel som forfattet koranen.
Av dette vil jeg si at Koranen forstås på motsatte måter.

5.
Du skriver : «?forsvara eller fremja Islam - slik De forsvarar den i Dykkar artikkel.»
Du betrakter min artikkel som forsvar av islam eller fremme islam? Du vet ikke at jeg er sekulær? Du vet ikke jeg er religionskritiker? Om det fins folk i Norge som forstår det de leser på samme måte som deg, så må jeg endre mitt syn på nordmenn.

6.
Du skriver: «Korleis er det mogeleg når boka er heilt klar på at den er kopi av "Moderboka" i Allah sin Himmel - ei bok som er forfatta av Allah før verda vart til eller alltid har eksistert, iflg. Islam?»
Mener du at jeg tror på dette?
Men jeg respekterer enhver som tror på en tro eller en stein slik jeg respekterer alle som tror på Faderen, Jahve eller et spøkelse.
Du prøver å latterliggjøre troen. Du glemmer at moderne verdier innebærer religionsfrihet, og det vil si at alle religioner må respekteres, troen må respekteres og bevares av statens menneskerettigheter. Det som kolliderer med loven blir bekjempet. La muslimene tro på at Koranen er kopi av moderboka i himmelen. La de kristne tro at Gud sendte sin sønn for at vi mennesker dreper ham og da blir faderen glad og forsoner seg med mennesker etter at de drepte sønnen hans. La jøder holde en tom tallerken på matbordet for Jesus vil dukke opp hvert øyeblikk. Dette er folkets tro. Det er noe det moderne, siviliserte mennesket respekterer. Men at du oppfører deg på samme måte som IS folk: Du tror at du har rett, og alle andre mennesker som ikke deler med deg tro og verdier, ekskluderes og latterliggjøres.
Denne veien du velger, skaper konflikt. Den er urettferdig, og ulogisk. I tillegg debatterer du med en stråmann. Les min bok Halvmånen hemmeligheter og så diskuter med meg løsrevne koranvers.

7.
Du skriver: «Men boka inneholder utrulege 1750+ faktafeil, 350+ andre ikkje-religiøse feil, 300+ sjølvmotseiingar (www.1000mistakes.com), 650+ så uklare punkt at Islam enno i dag er usikker på kva som eigentleg er meint, muligens 500 abrogasjonar (punkt der guden? har måtta endra kva han tidlegare har sagt), etc., etc.»
Jeg har mange humanetiske venner og hedninger som sier at Bibelen har tusenvis av faktafeil og motsigelser. Akkurat det du kritiserer koranen for, kan man finne i Bibelen. Er du like entusiastisk for Bibelen og de som tror på den som du er entusiastisk mot Koranen og de som tror på den?

http://www.fagerhus.no/filosofi/mot-xx.html
http://www.bandoli.no/norsk/whyerrors_lang.htm
http://www.side3.no/dette-er-de-jvligste-tingene-som-star-i-bibelen/3423176720.html

8.
Om du ønsker å blir tatt på alvor, må du skille mellom din tolkning av koranen, din forståelse av islam, og hvordan mangfoldet av muslimer selv forklarer deres tro.

9.
Du diskuterer ting jeg ikke har snakket om. For eksempel: «Kva fortel det om "perfekte og feilf

Martin A. Engeset

01.08.2017 kl.20:27

Ps. Eg høyrer til dei som har møtt så mange muslimar, at eg er fullt klar over at dei fleste er like menneskelege som andre. Men det er forståeleg at vi kan fordøma dei for ikkje å gjera på langt nær nok for å halda orden i eigne rekker - ved td. ikkje å halda styr på slike som tolkar Koranen slik Koranen seier den skal tolkast: Bokstaveleg (nemleg islamistane). Det er ikkje mogeleg for oss å sjå på ukjende muslimar om dei er menneske eller tilhøyrer dei 2,5% som er eller kan bli farlege, og vi er nøydde til å reagera ut frå den usikkerheita, i og med vi ikkje likar å bli drepne til fremje av ein religion bygd på ei bok så full av feil, etc., etc. at den beviseleg ikkje kjem frå nokon gud.

Judas Iscaroit

01.08.2017 kl.20:28

Ingen tror på oppspinn. Det er kun lettlurte mennesker som tror på flygende esel. At en kvinne viser sitt kjønn er en metode å skremme spøkelser på. At jorden er flat å blir holdt oppe av en hval.

Roger

01.08.2017 kl.20:29

Muhammed fremstår for meg som The Wizard of Oz...

AJ

01.08.2017 kl.20:38

Så var det et lite problem at hvis man fornekter en del av koranen fornekter man hele koranen, at de fleste muslimer mener Sharia bør innføres og holdes over loven, at de fleste muslimer mener at jeg bør drepes og at ved samtlige ransakelser av moskeer verden over finner man islamistisk propaganda. Taqiyya!

Tut-anhk

01.08.2017 kl.20:39

Religion er og blir søppel!Gammelt skrot skrevet av folk med en stor trang til og ødelegge den frie tanke,å kue mennesker,straffe,drepe og plyndre folk alt i Guds navn.

Islam spesielt trenger en reformering og nye ledere,nesten samtlige av muslimske land,er så skakkjørt og jævlig og bo i,at folk rømmer og ofrer liv og lem for og komme til bedre kår for seg og sine.Men hva gjør dem? De tviholder på religionen som kjørte de i grøfta og ødela livene deres og fortsetter og praktisere den.Hvordan skal man kunne hjelpe mennesker som er så til de grader hjernevaska av et råttent system?

Lagertha

01.08.2017 kl.20:49

So what? Hva har dette i Norge i gjøre? Det er åpenbart like mye konflikter i Islam som det er tolkninger av Koranen. Betyr det også at det er rom for tolkning av om en muslim er rasistisk behandlet eller ei?

JanH

01.08.2017 kl.20:50

Hele konflikten tror jeg ligger i denne meget interessante setningen

"Man må skille mellom skapelsesvers som er evige, og lovgivningsvers som er knyttet til en historisk tolkning som gjelder Profetens tid, men som ikke angår oss i dag."

Så lenge Imamer/forkynnere ikke påpeker denne kjensgjerningen, kommer man ikke lenger. Det er her kreftene må settes inn.

For de som hyler om pedofili, dere bør lese Europeisk historie i samme tidsperiode og ca 1000 år frem til 1600-tallet.

01.08.2017 kl.21:40

Ingen tvil om at der finnes ulike tolkninger, men de ledende imamer har jo samlet det som er riktig fra authoritative hold i sharialoven, og med den i hånden (og åndelig) er det tilstrekkelig mange muslimer som er villige til å utbre islam sogar med vold. Derfor er islam en konkret og reell trussel;den har som målsetting å islamiseringen vårt land,ja hele verden om nødvendig med våpen i hånd.

Tommy Zielinski

01.08.2017 kl.22:35

"Sjiamuslimer mener verset tillater analsex, for «anna» betyr «hvor som helst»: Deres hustruer er som en åker for dere. Gå da til deres åker hvor som helst dere vil. Sunnimuslimer mener derimot at dette er en grusom tolkning, for «anna» betyr «når som helst». Da kan menn ligge med kvinner når som helst (unntatt i mensperioden): dag eller natt."

Så, enten kan MANNEN bruke kvinnen hvordan HAN vil eller når HAN vil.

Jammenmeg godt vi fikk denne avklaringen, Walid al-Kubaisi.

Nå forstår jeg alt så mye bedre!!

Arve Nilsen

01.08.2017 kl.23:13

Svaret finner man ved å besøke noen muslimske land. Bare ræva!

Per

02.08.2017 kl.00:47

Det nye Norge og medie-Norge - tolkning av islam!

Det er akkurat slikt som dette som gjør at jeg ønsker muslimer ut av Norge. Skal dere bo her så får dere holde eventyrboka og troen deres ute av syne, akkurat slik kristne har blitt presset til av Staten og humanetikere. Du ser ingen norske lenger med pinserull og annen sterk symbolikk som hijab og bønnerom her og der lenger eller hva? En og annen frelsesarmesoldat ved myntbollen i jula teller ikke.

Derfor har Norge blitt et godt land å leve i og skal det fortsatt være det så får muslimer tone ned troen betraktelig!

Edvin Vik

02.08.2017 kl.07:32

Hva som skjer i helvete bryr jeg meg ikke om, heller ikke hvilket hull muslimer har lov å penetrere. Jeg bryr meg kun om hva koranen og profetens sunnah foreskriver for meg, oss kafir, i dette livet. Det unngår Walid al-Kubaisi "å tolke", da det er utvetydig.

Det finnes 206 passasjer i koranen som forherliger krig og vold. Det finnes 25 direkte drapsordrer som Allah meddeler de troende, som «drep dem» eller «hugg hodet av dem». Den eneste tolkingen er konteksten disse skal leses i, om disse versene er overstyrt, abrogert etter nasikh-prinsippet. Det er de ikke. Nyere vers fra Muhammeds livsløp overstyrer eldre vers. Det er da også derfor man ikke skal basere seg (alene) på koranen. Den er så altfor lett å fuske med både av våre korrupte islameksperter og "moderate" muslimer. Man trenger kun lære seg Muhammed, hans livshistorie (Sira) og vite at han er det perfekte eksempel for alle muslimer til alle tider. Muhammed var en multikriminell kjeltring som søkte og fikk makt med alle midler, fikk koranversene fra Allah etter hvert som han trengte dem. Han fikk aldri vers som «elsk din fiende» eller «den som er uten synd kan kaste den første steinen».

CMS

02.08.2017 kl.09:21

Mye info, og mye om motsigelser. Men i koranen så står det da at hvis to vers motsier hverandre så er det det seneste som gjelder.

Den første del er den fredelige del....

Jeg er ikke i tvil om at det finnes masser av fantastiske muslimer, men det må da gå an å bli enige om at denne gruppen er noe mer troendes til å lokkes til terrorismen enn andre?

Redningen vil komme fra muslimene selv, for vi vesten har sviktet fullstendig. For en rå og urettferdig kamp Mecca-muslimer må kjempe mot Medina-muslimer (uttrykk brukt i mangel på andre), samtidig som at befolkningen i deres nye hjem synes å støtte nettopp de kreftene de rømte fra, og motarbeider dem selv...

Endre

02.08.2017 kl.10:55

Koranen, bibelen eller toraen. Er ikke alle bøker skrevet av mennesker? De er ikke skrevet av gud.

Det er bøker skrevet av menn som en rettesnor til livet for mange mange år siden.

I dag vil jeg påstå at skal man se på koranen, bibelen og toraen så er den med moderne øyne skrevet av gretne gamle gubber med et kvinnesyn helt hinsides normale normer.

Når skal vettuge mennesker få opp øynene og innse at det er bøker som er utdatert for lenge siden.

Nå er jeg selv ateist og tror gud er oppspinn.

Hvis han/hun/det eksisterer er han i så fall en sadist som kan tillate all den ondskapen som skjer her på jorden. Er han allmektig som noen påstår så kan han slå meg til jorden med byllepest eller annet uhumskheter - i bytte vil jeg at han berger en uskyldig unge fra kreft/krig eller annen ondskap.

Sett igang!

Tenk

02.08.2017 kl.12:54

Islam er offer for mye fake news. Særlig fra kristne i USA.

Det er menneskenes gammel gammel vane.

Det er faktisk (!) , tro det eller ei, ikke vært motbevist til nå. Noen vitenskapelig fakta feil i denne boken. Hvis det finnes. Så vennligst skriv dem.

Mange forskere har prøvd, det. Og mange har også sagt at, dette visste, mange gamle sivilisasjoner før. Men de samme sivilisasjoner sa også at jorden var sentrum av universet. Så hvordan er det mulig at en person som ikke kunne lese og skrive, og tok alt det riktige til de sivilisasjoner og la dem i en bok. Som ble testet flere hundre år etter. Og viste seg å stemme med vitenskapen?

Vennligst sjekk grundig angående nyheter om islam.

Åker nevnt i artikkelen ovenfor er ment som en lignelse. Når bonden sår i åkeren et frø. Faktisk egget til kvinnen er som et miniatyr av verden. Og unnfangelsen ligner faktisk som om bonden sår sitt frø i egget.

Det er uendelig mye ting som slike. Som kan tolkes på mange måter i Koranen. Og mirakelet er alle stemmer.

Også, ikke glem, i oversettelsen, fra Arabisk til andre språk, så går mye av verdifulle informasjonen tapt.

Det er bare å prøve Google translate, og se.

Jeg vil bare anmode folk om å sjekke kilder svært godt. Når det gjelder islam. Det er mye hat propaganda. Mange som flytter, den ene lille komma, som kan bety liv og død, med vilje.

Judas Iscaroit

02.08.2017 kl.14:08

Tenk: Ser at du kommer med løgn og sprøyt.

Dine primitive ligninger er latterlige. Men er man dårlig belest så går man i baret.

Ingen tenkende menneske tror på en løgner. Kanskje du bør gå igjennom dine egne løgner.

Rain

03.08.2017 kl.07:49

Alt var bra til jeg kom over :

«Man må skille mellom skapelsesvers som er evige, og lovgivningsvers som er knyttet til en historisk tolkning som gjelder Profetens tid, men som ikke angår oss i dag. Skapelsesvers gjør ikke forskjell mellom menn og kvinner.»

Er hun virkelig en professor? Hvor kom hun fram til konklusjonen om skapelsesvers og lovgivningsvers?

Dvag

03.08.2017 kl.09:20

Martin A. Engeset kritiserer Koranen for å være upresis og tynget av faktafeil. Ditt svar? Enn bibelen da?

Hvis du skal være debattant bør du i det minste svare på de spørsmål som stilles eller den kritikk som rettes med saklige tilbakemeldinger. Ikke med en barnslig speiling. Har Engeset påstått at bibelen er feilfri?

Royce

03.08.2017 kl.10:27

Interessant lesning. Veldig spennende og informativt. Jeg må imidlertid få kommentere et av svarene dine i kommentarfeltet:

"Ateisme er også laget for å underkue, utrydde, undertrykke og berøve friheter.

Ja og Nei.

Stalins ateisme, Pol Pot Røde Khmers ateisme .. millioner ble utryddet."

Dette er bare tull og tøys. Ateisme er fravær av tro. Handlingene til Pol Pot og Stalin kan ikke knyttes til mennesker som ikke tror på en eller annen gud eller følger en eller annen religion.

svein andersen

03.08.2017 kl.11:31

Ateisme er fritenking - ingen religiøse tvangstanker, ingen hjernevask, ingen meningsvoldtekt etc. Det er så lett å voldta barn med f eks religiøse ideer, spesielt når hele samfunnet rundt en er preget entydig med f eks islam. Dette ansvaret ligger hos de voksne. Bare se på læring av språk. Har noen opplevd eller hørt om barn som evt har lært et annet språk enn det som blir snakket rundt dem. Det samme gjelder kultur. Barn ser på det rundt seg som det naturlig. Dette uansett om tradisjoner er rasjonelle eller realistiske. Noe annet er ikke mulig. Barn har ingen andre referanser. De har ikke enda og ofte oppdager de ingen andre tankesett enn dem de er voldtatt med. Derfor er det så viktig at samfunnet og vi selv lar 1000 tanker blomstre. Ensretting er farlig vei å gå. Alle tradisjoner må være gjenstand for evig og grundig vurdering og diskusjon. Det som en gang var, har ofte gått ut på dato. Verden endrer seg hele tiden - både fysisk og tankesette vårt. At tankesettet vårt endrer seg er takket være ny kunnskap og forståelse av vår verden. Dessverre er en stor del av verdens befolkning så hjernevoldtatte at de tror at bare deres egne hjernevaskete tanker er sannheten. Et godt eksempel på dette er troen på en gud som uansett hva de prøver på - aldri kan bevise dens eksistens. All verdens fakta kan man alltid fornekte, men man kan aldri begrave virkeligheten. Den vil alltid en del av befolkkningen stå ved og være bærebjelken i utviklingen av samfunnet. Det er drivkraften.

John A. Nergård

03.08.2017 kl.12:38

Ateisme er ikke noe som er konstruert av oss mennesker. Det er bare fravær av religion.

Litt som lys og mørke egentlig. Lyset har substans, mens mørket bare er fravær av lys.

Det var ikke ateismen som var problemet med verken Stalin eller Pol Pot. De var bare sinnssyke mennesker, som tilfeldigvis var ateister.

Christer

03.08.2017 kl.14:13

Og hva sier Koranen egentlig om analsex?

Ja? eg gidde ikkje lese alt det der.

03.08.2017 kl.14:32

Hei,Vi har da ikke vondt av å lese ditt innlegg,syns dette var Intresangt.

Selv tilhører jeg ingen religion men sikkert ikke dumt å skaffe seg før terminal fasen inntreffer,har bare vært nære på døden og kan fortelle at uansett religion du tilhører eller ikke tilhører,men kommer du i en sånn døden nær terminal så vil du nok be til en høyere makt,aner ikke til hvem men jeg ba om både det å ta vare på alle og ba selvsagt om å få overgangen til døden så fort og stille som mulig,overlevde jo men til noe helt annet.

Kan du si litt om hva Koranen sier om kjæledyr.

Mange kristne og dem uten tilknytting religion har kjæledyr!

Litt av det jeg ofte opplever når en går tur med en hund i bånd er barn fra koran troen ofte skvetter unna og viser ikke bare reddsel men som om hund er noe skittent?

ofte kan barn begynne å skrike,sparke mot hunden osv når vi passerer forbi.

også mødre av barn som jeg tror stammer fra muslimsk verden,trekker barna sine unna,ofte er mødrene noe sinte.

Men opplevd tider der muslimske barn har hilst på hund men da har hunden hatt på seg klær,vet ikke om det er noe forskjell på dette.

Har altid lurt på om det finnes hunder i slike hellige muslimske land,hva slags forhold muslimere har til hund,katt,papegøyer osv..

SK

03.08.2017 kl.16:06

Hei,

Jeg skjønner ikke problemet i det hele tatt! "dere" kan utføre sex akkurat dere vil, anal, oral, med naboen, med tre, fire eller fem fremmede, swinger, gangbang, trekant, osv. så lenge er dere ikke muslim. Vi muslimer har ingen/null problem hva dere gjør punktum!

Islam og Koran er for muslimer og vi har sine grenser, verdier og regler. Så lenge vi muslimer respekterer og følger landets lov & regler og integrerer oss (men ikke på bekostning av vår religion og kultur) skal det ikke være noe problem for dere etniske eller de som har ikke tro på, men samtidig det trenger ikke å blande dere inn, siden mange av dere vet ikke en dritt og tro på alt som vises i vestens media!

Koran er en eventyr bok eller ikke, er ikke deres problem og la det vær til oss siden ingen tvinger dere å godta den som en hellig bok, ingen tvinger dere heller å godta Profet Muhammad(fvmh) som profet og vise respekt så lenge dere går ikke over "streken"! Har dere tro på dommedagen eller liv etter døden, skal det ikke være vårt problem og hvis noen tvinger dere å tro på disse tingen akkurat som muslimer, de er dumme og idioter!!!

Finn

03.08.2017 kl.17:26

Hei.

Nå skal jeg prøve å ikke tråkke på for mange føtter, men jeg har lest en del synspunk.

Dere diskuterer mye om religion men lite om menneskets tolking.

I mitt syn så syntes jeg at religion ikke er et problem å ha. Mange mennesker trenger noe å tro på, og da er det lettere å tro på noe som er høyere en dem selv (Fiktivt for min del).

Jeg kan forstå dette punktet.

Men vi kan ikke nekte for at all religion har ført til en form for krig og makt spill av den grunn av at menneske tolker ordene på sin egen måte, og klarer å få andre til å tro i samme retning. Hvorfor trenger vi religion for å tro på storhet?

Storhet kommmer fra væremåte, oppførsel, synspunkter og handlinger til andre mennesker, og det å "rømme" inn i religion fordi du har sluttet å tro på medmennesker vil i mitt syn bli feil. Det er heller ikke Koranen som startet en krig. Det ble startet av mennesker som ønsker overmakt over andre mennesker. Gjerne mot en menneske gruppe som ikke ønsker eller ser en grunn til å ha mere makt over andre.

Jeg har Kristene venner, muslimske venner, men de er ikke mine venner fordi de har en tro¨s retning, men fordi at de tror på menneskelig godhet og ærlighet. Så fortell meg gjerne at koranen har mye av skylden at de er krig, men da får også kristene gå tilbake å se på sin religion. De brente folk på bålet.

Enkelt sagt.

Jeg tror på handlingene til mine med-mennesker og ikke religion, og om det er noe alle kan gjøre, så vil verken koranen eller annen religion være et problem mere.

Bra artikkel. Syn for miss-tolkning, men sånn er det å være menneske.

Tenk

03.08.2017 kl.17:47

Judas og al Walid. Kom med noen konkret faktafeil i Koranen.

Hadith er ikke nok. Siden hadith ikke kan bevises for å være sann eller usann.

Hva sier Koranen om Big Bang? Hvem kunne vite om dette for 1400 år siden?

Hva sa Amerikanske professoren og geyn plogen, Keith Moore om fosterets utvikling i 1954? Nemlig slik det er beskrevet i Koranen, så er det umulig at noen 1400 år siden visste om dette.

Hvem kan forutsi alt riktig? Nemlig skaperen selv.

Al Walid, du kan lage en egen vers som kan konkurrere med Koranens vers? Hvis ja. Vennligst lag en.

Det står i Koranen, kristne skal i paradiset. Men samtidig står det i Koranen, de som dyrker mer enn Gud vil aldri få tilgivelse. Dette er ikke en motsetning. Fordi ifølge Koranen, så har Jesus, aldri sagt "tilbe meg, jeg er gud/ ssønn". Ikke i bibelen det står noen sted "tilbe meg". Her er Koranen riktig. Mens vanlige menneskers tenking kan gå i feil retning.

Koranen er eneste bok i verden. Som ikke er endret. Og ikke skal bli endret til dommedagen.

Skal du se helvete. Se på solen. Den som har skapt brennende sol. Kan ikke bruke oss som dens brensel?

Vi var ingenting. Når våre foreldre var små barn. Absolutt ingenting. Den kroppen vi har nå. Vi hadde ikke. Tror du ikke den som har skapt oss fra ingenting. Kan gjenskape oss, når skjelettet vårt blir borte.?

Lista kan gå uendelig lang. Men har man ikke skrudd på "troens bluetooth" knappen sin. Så hjelper det ikke mye.

Jeg håper folk slutter å bruke Sharia. Og holder seg til Koranen. Og hvordan de selv opplever den. Fordi Sharia som er bygd på Hadith, dvs fortellinger om profetens, fred være over ham, liv og lære. Verken kan bevises å være riktige 100 prosent. Eller falsk 100 prosent. Og den første hadith ble nedskrevet minst 100 år efter profetens, fvoh, død. Ergo muslimer må ikke kaste bort tiden sin på Sharia. Men bruke egen hode. Som er skapt av universets beste materiale ( iflg Koranen).

Kalle

03.08.2017 kl.19:50

Kom ikke så langt ned i teksten før jeg innså at dette var et langt innlegg for spesielt interesserte. Neste gang er det fint om det annonseres tidlig slik at folk ikke kaster bort tid.

Afghanistan veteran

03.08.2017 kl.20:30

Artikler som din ser jeg mer og mer av, og det er nødvendig og svært bra for det demokratiet vi ønsker å leve i. Ikke minst politikere vil ha svært godt av å lære av deg og andre dyktige bloggere på dette temaet - og gjelder absolutt alle partier, venstre, sentrum og høyre.

Husker at vi for over 10 år siden fikk ordre om ikke se afghanske kvinner i øynene da vi var utenfor leir, pga at de risikerer sjalusi og drap av ektemannen. Har møtt på samme utfordringen i Norge, dessverre.

Men, jeg har klokkertro på at du og dine dyktige blogger kolleger på dette tema for "sunn tolkning av Koranen" vil bidra til å berike vårt demokrati!

Glimrende blogg og stå på! 110% støtte fra bleikfisen her.

Mvh,

Afghanistan veteran

(På vegne av Norge for det Afghanske folk)

Moskus

04.08.2017 kl.01:41

Vel, al-Kubaisi...jeg vet at du mener vel, men om "anna" betyr "hvor som helst" (også analt) eller "når som helst" (også når hun ikke selv ønsker det), så synes nå jeg det er ille uansett. Det gjelder mange av de andre alternative tolkningene også. Det var artig å lese om Muhammeds forsøk oå å selge sine profettjenester. Den kjente jeg faktisk ikke til.

BareLurer

04.08.2017 kl.12:43

Det mange her ikke forstår er det faktum at ikke muslimer forholder seg til koranen som et normativt dokument, selv om islamister gjør det.

Akkurat som at de fleste kristne ikke mener bibelen skal tolkes bokstavelig og er ufeilbarlig.

Dessverre har våre politikere og media etter press fra "antirasister" og andre islamist-apologeter (f.eks. Lars Gule) lagt elsk nettopp på den retningen av islam som mener islam skal tolkes bokstavelig, og fremstiller det som "moderat islam".

Som f.eks. Ole Torp som inviterer "den moderate muslimen" Fahad Qureshi, leder av Islam Net, inn til kozelig debatt i programmet sitt. Merkelig nok nevner ikke Torp noe om dette:

http://www.dagbladet.no/nyheter/her-spor-islam-net-norske-muslimer-om-de-er-for-dodsstraff-og-steining-for-utroskap/62260748

BareLurer

04.08.2017 kl.12:45

...Ikke Lars Gule heller, for øvrig...

Han evner derimot å omtale den (ex)muslimske feministen Ayan Hrsi Ali som "militant".

I Lars Gules verden er det ofrene for ekstremister som er ekstremister. At mannen blir brukt som ekspert av media sier svært mye om hvor media står.

Oscar

04.08.2017 kl.13:51

Ignorance is bliss.

Judas Iscaroit

04.08.2017 kl.15:00

Tenk: "Kom med noen konkret faktafeil i Koranen."

Flyende esler er ikke noe som eksisterer. Eller har du sett noe slikt?

Martin A. Engeset

10.08.2017 kl.20:26

Walid al-Kubaisi.

De rir ein høg hest, ja. Nedlatande tone er ein velkjend metode til å prøva å dupera ein motpart, eller i all fall få andre til å tru ein har overlegen kunnskap. Impressive. Om De har studert Koranen i 40 år, tyder det lite, dersom De i hovedsak har gått etter punkt som forsterkar det De ynskjer å tru - det vetskapen kallar "tenking, modus 1". At De har lært Koranen utanat, veit eg gjev status i islamsk krinsar, men eg går ut fråde veit at vetskapen har funne at det er ein så stor anstrengelse, at det går ut over den mentale kapasiteten etterpå.

1. Eg les Koranen slik Koranen krev å bli forstått: Bokstaveleg. Diverre har IS og andre slike rett i at Koranen klart fortel at Allah sine ord skal skjønast bokstaveleg, og å leita etter skjulte meiningar - tolka - "berre er for dei som er sjuke i hjartet".

2. Dykkar framstelling av Koranen er i seg sjølv ei tolking. Særleg når De droppar den hovedtrenden i boka som fortel at alle ikkje-muslimar er mindreverdige og bøt omvendast, undertrykkast eller drepast.

3. Jau, De forsvarar sanneleg Koranen med Dykkar nedvurdeing av/flukt frå kritiske fakta, og med Dykkar framstellingar.

4. De fortalde og at De vart truande muslim avdi Koranen fortalde at smertekjensle for ein stor del ligg i underhuda (det ligg og mykje i/ved beinskjedene), noko som måtte vera eit prov for at Koranen kom frå ein gud, for på den tida visste ein ikkje om smertenervar. Nei, men einkvar feltskjer og mange "kloke koner" visste om effekten lenge før Muhammed. Eit naivt og ugyldig prov gjorde altså underverket for Dykk - utan De sjekka om andre kunnskapar enn kjennskap til kjenslevervar si plassering, kunne vera forklaringa.

Det er rett at dei gamle ikkje var så opptekne av prov - blind tru er glorifisert i Koranen. Men det eg var inne på, er at alle feila, etc. provar for oss i dag at ting er røyte gale med Koranen. (Sjå td. min gjesteblogg i Nettavisen i dag (10/8/17) om akkurat prova for at det ikkje er sant at Koranen er orda til ein allvetande gud.)

5. Jau, De forsvarar heilt klart Koranen. Det er lenge sidan eg lærde å lesa, så såpass ser eg.

6. Religionsktitiker? - utan å syna evne til kritisk tenking ut over det overflatiske? Sekulær? Ein kan likevel hella mot kva ein har fått innprenta. Og påstanden kan til og med vera ein al-Taqiya eller Kitman.

7. Og årsak meg, men kva har Bibelen å gjera i ein debatt om realitetane i Koranen? Om det er ein million feil i Bibelen, fjernar det ikkje eit einaste svakt punkt i Koranen. Men debatteknikken er ein av dei 2-3 mest nytta forsøka på avsporingar frå muslimar som vil bort frå ømtålege felt. (Eg har td. notert meg at De ikkje gjer eit einaste forsøk på å forklara kva alle faktafeila i Koranen og dei andre prova for at Kranen ikkje kjem frå nokon allvetande gud, tyder - og provar.

8. Nedlatande att. Men i motsetnad til dei fleste De kan avfeia med slikt, har eg verkeleg sett meg inn i Koranen.

9. Fakta er ikkje nødvendigvis irrelevante om dei ikkje direkte har vore nemnde før, dersom innhaldet er relevant for diskusjonen, eller dersom ein ynskjer forklaring på noko. og eg har merka meg:

A. At De ikkje har svara eit ord på mitt spørsmål om det ekstemt sentrale punktet for Islam: Kva tyder og provar alle feila i ei "heilag" bok som påstår den kjem får ein allvetande gud, og difor er perfekt og feilfri?

Og eg legg til:

B. Kva fortel 300+ glorifiseringar av vald, undertrykking og drap av alle ikkje-muslimar, pluss like mange oppmoingar eller ordrar til det same ("Verses of War in the Quran", Amazon) i ei bok ein hevdar er basis for "fredens religion"?

C. Det same for ei bok som inneheld over 900 punkt med merknadar om ikkje-muslimar, dei fleste negative, bakvaskande eller dehumaniserande?

Tenk

18.08.2017 kl.00:34

Judas.

Det er ikke nevnt i Koranen om Dajjal.

Din navnebror, Judas, fra profet Jesus som tid, har tidligere spredd mye faenskap. Vennligst vik unna her i fra Satan!

Skriv en ny kommentar

hits