hits

Er reform i islam mulig?

Illustratør: Kristin Bruun 

 

Da Den islamske staten (IS) ble etablert nord i Irak og i Syria, og da mange kristne og yezidi ble drept og kvinner ble solgt som slaver, ble dette møtt med en strøm av kritikk fra teologer som fordømmer IS.

Men hvordan fordømte de etablerte islam-institusjoner Den islamske statens terroristiske handling  og primitive forståelse av religionen islam? Alle disse etablerte teologiske skoler og teologer som er knyttet til dem, fordømmer kun handlingene IS begår, uten å møte Den islamske staten med teologisk begrunnelse. Tvert imot, handler IS i samsvar med islamsk teologi. Teologer som kritiserer IS, står for samme teologi. Dette er den bitre sannheten mange muslimer ikke var klar over før IS tok kvinner som krigsfanger og brukte dem som sexslaver.  

Disse teologer hører til tre institusjoner som utgjør hele den offisielle islam i vår tid:

Saudi Arabias etablerte institusjoner,

Azhar-universitetet i Kairo,

Islamismens teologer.

 

I Saudi-Arabia har kongen oppfordret teologene i kongeriket til å stå imot Den islamske staten. Ingen av de religiøse institusjoner gav respons. 90% av teologene i Saudi-Arabia støtter IS. Kun 10% av teologene har gitt respons. Det er de som betegnes som maktens teologer, kongen betaler dem lønn og bruker dem. Derfor burde de være de første til å gi positiv respons på kongens forespørsel. Men når saken gjelder islams teologi og de tradisjonelle forankringer, blir lojalitet ikke etter kongens ønske.

Jeg kan gi et eksempel:

 

Fra Saudi-Arabia:

Isa Al-Ghaith, medlem av The Consultative Assembly of Saudi Arabia, altså den rådgivende forsamling i Saudi-Arabia, tok avstand fra bruk av yezidikvinner som slaver. Yezidier er hverken muslimer, kristne eller jøder. Altså er de ?vantro.? IS betrakter yezidikvinner som krigsfanger som kan tas som slaver, eiendom, og utnytter dem seksuelt.

«Slaveri er forbudt i islam,» sa Al-Ghaith.

Han fikk oppstrammer fra den store teologen Saleh Al-Fawzan som er medlem av både The Council of Senior Scholars og The Muslim World League:

«Enhver som hevder at slaveri er forbudt i islam, er uvitende og ateist! Om slaveri var forbudt, ville Koranen ha forbudt det på samme måte som horeri. Slaveri er Guds shari´a, uten smigring og favorisering av internasjonalt samfunn og folk.»

I Kairo:

Alle muslimske teologer i Al-Azhar, sunni-vatikanet, så vel som de offisielle teologer i Egypt kom med en erklæring som betrakter IS som en terroristisk konstruksjon med prinsipper som kolliderer med islams verdier. Erklæringen advarte mot «zionistiske sammensvergelser som bekjemper den sanne islam via grupper som Taliban i Asia, Boko Haram i Nigeria, IS i arabiske land. De er jødiske produkter.»

Den konspiratoriske mentalitet overtar alle uttalelser. Likevel kommer de ikke med teologisk svar, for de vet at shari´as tekster støtter IS sin voldshandling. Derfor finner muslimene ingen religiøs hindring, tvert imot oppfordrer shari´a-tekster til å se på IS som dagens representanter for den autentiske islam.

 

IS erklærte kalifatet. Er det feil i vår tid ifølge islams teologer?

La oss se på Det muslimske brorskapet: Det muslimske brorskaps internasjonale teolog Al-Qaradawi mente at IS ikke er egnet til å erklære kalifatet, og han understreker:  «Vi er mer ivrige etter å opprette kalifatet.»

IS sprenger tilbedelsessteder i lufta (mer enn 76 moskeer og kirker ifølge offentlig media). Ingen har imidlertid protestert på dette teologisk. Det er fordi Profeten Muhammed selv jevnet en moské med jorda, og dette er nevnt i Koranen (9:107) og ble en tradisjon som er praktisert i islams historie. Brorskapets teolog Al-Qaradawi oppfordret til å sprenge i lufta en moské i Gaza i 2009, samme år han oppfordret muslimene til å steine den palestinske president Abbas i Mekka.

IS bruker selvmordsbomber. Da Hamas startet å bruke selvmordsbomber mot Israel, klarte de ikke å finne en teolog som legitimerer selvmord med fatwa. Al-Qaradawi gjorde det, og Brorskapet støttet dem.

Etter at den jordanske flyveren Moaz al-Kassasbah ble fanget og brent av IS, har leder av al-Azhar i Kairo, Sheikh Ahmed al-Tayib uttalte at «IS-medlemmer må straffes ifølge Koranen: korsfestelse eller hakking av lemmer? Altså bekrefter denne reaksjon fysisk avstraffelse som IS» praktiseres.

Dette førte til en reformatorisk tale som president Al-Sisi i Kairo holdt i forbindelse med profetens fødselsdato, før terrorhandlingen i Frankrike mot Charlie Hebdo. President Al-Sisi samlet alle teologer og de religiøse institusjonenes ledere og sa til dem:

«Vi må skille mellom islam som religion og islam som ideologi. Religionen må respekteres. Ideologien må kritiseres. Det er fordi vi, som muslimsk nasjon, ikke kan fortsette å være kilde for terror, drap og uroligheter i verden. Denne shari´ a og ideologi betrakter hele verden som fiender. Det er umulig å fortsette med å tro at 1.6 milliarder muslimer må drepe resten av verdens befolkning som utgjør 7 milliarder mennesker.»

Da sier al-Sisi, som er en veldig religiøs person og en god muslim, at krisen ikke er at det fins ekstremister i alle religioner som vi i Norge ble vant til å hevde. Nei. Han sier at 1.6 milliarder muslimer, som utgjør hele den muslimske verden, har samme ideologi.

Dette forklarer islams krise i vår tid og gir et svar på spørsmål som stilles stadig oftere. «Hva er grunnen til radikalisering blant muslimer og hva er det som produserer IS-krigere i Vesten blant religiøse muslimer?

Men gjelder denne krisen enhver muslim? Er islams port til reform stengt for alltid?

Dette er spørsmålet jeg vil svare på i neste artikkel.

PS. Al-Sisis militære kupp er ikke tatt opp her eller diskutert.  Her tar jeg et sannhetsvitne om islams krise og hvorfor det er så vanskelig å gå ut av flaskehalsen.

https://www.youtube.com/watch?v=POGpIt2U4s4

PS. Kristin Bruun er kunstner og illustratør, og har i mange år levert kommentartegninger og karikaturer.

 

20 kommentarer

Nok en knallbra kronikk fra Walid al-Kubaisi. Jeg er utrolig takknemlig for at han deler sine tanker og analyser.

Gleder meg allerede til oppfølgeren han har lovet om hvordan en reform likevel kan skje. Selv tror jeg det kan skje gjennom de prosessene vi ser i dag, hvor stadig flere muslimer utfordrer de muslimske teologenes monopol på ... teologi. Men jeg tror det er en veldig lang vei å gå, uten noe garanti for at det vil vinne fram. De konservative teologiske skolene har skremmende mye makt. Ikke minst finansielt.

Utrolig godt skrevet av Walid al-Kubaisi som vanlig.

Øivind Thorbjørnsen

Øivind Thorbjørnsen

Er koranen basis for ideologi eller religion. Det er da umulig for normale mennesker å respektere Muhammeds sine pålegg om undertrykkelse drap og annet dritt mot vantro.

Takk for interessant kronikk. Du skriver: "Dette forklarer islams krise i vår tid og gir et svar på spørsmål som stilles stadig oftere. «Hva er grunnen til radikalisering blant muslimer og hva er det som produserer IS-krigere i Vesten blant religiøse muslimer?"

Men foregår det en faktisk "radikalisering"? Er ikke det som i dag kalles "radikalisering" en form for islam som kan føres tilbake til religionsstifteren? Men andre ord, det berører selve kjernen i religionen? Noen av oss vil hevde det og av den grunn hevde at religionen med alle den påbud og forbud og vold mot annerledestenkende ikke kan virke i vårt vestlige samfunn som er bygget på diametralt motsatte verdier.

Boken "Refuting ISIS" av Shaykh Yaqoubi tilbakeviser ISIS teologisk. Han er internasjonalt anerkjent teolog/lærd. Så du bommer allerede på innledningen din Kubaisi.

Til Omar: men tar Yaqoubi avstand fra sharia?

Og terrororganisasjonen Herrens motstandshær i Uganda, som voldtar og dreper barn, følger bare den kristne lære til punkt og prikke

Takk Walidal Kubaisi for en god analyse som igjen viser at vi som er kritikere til Islam har rett. IS brutale fremferd er Islam i praksis.

Menachem Ch. Det læres ikke noe sted i kristenheten at småbarn skal voldtas, og det står ikke noe om det heller i Det nye testamente som er grunnlaget for den kristne tro.

Det er skremmende at venstresiden i norsk politikk ønsker flere muslimer velkommen til Norge. Leste i nyhetene i dag at disse gir sin stemme til Arbeiderpartiet. Ikke rart at AP med AUF-lederen ønsker muslimer, inkludert de med ISS sympatier hjertelig velkommen.

Norge er et opplyst land. Hvorfor tør ikke politikerne å stoppe fremrykkingen av islam i Norge. Som alle andre steder der islam holder til, vil det bli blodbad.

Nordmenn som ikke vil ha kirken i Norge bør tenke grundig gjennom dette. Snart vil islam bli større enn kristendommen i Norge. Hva da? Når nordmenn ikke gjør noe i dag, hvorfor skal de gjøre noe når muslimer krever sharia i grunnloven? Da er det for sent!!

Frank: Våre politikere er feige personer som kun tenker på sine taburetter og lønn.

Land og borgere kommer i siste rekke.

De få politikerne som har tatt til orde for faren med Islam blir sjikanert og fremstilt som rasister,nazister osv....slik Carl I Hagen,TB Gjedde,Listhaug og Sandberg har blitt .

Det skremmende er at andre grupperinger i samfunnet kan ta loven i egne hender om det går for langt og da er vi på vei inn i en borgerkrig.

Noe som igjen er vanlig der muslimer råder og er i flertall. De kriger seg imellom og da vet vi hvordan de ser og tenker om oss vantro.

Religionskritikk er essensielt for å utvikle samfunnet.Hvor hadde vi vært om vi ikke kritiserte kristendommen som førte til den store reformasjonen? Hvorfor er det nærmest tabu å kritisere islam på samme måte?

Morten Archer

Morten Archer

Walid al-Kubaisi. Du stiller spørsmålet: Er reform i islam mulig? Så lister du opp masse gale ting som gjøres i Islams navn og tar med en del konservative islamske personer og organisasjoner. Jeg skulle gjerne hatt kilder for de episodene og uttalelsene du refererer til, men det er ikke det viktigste.

Mitt poeng er at slike eksempler aldri kan besvare spørsmålet du reiser. Du kan i beste fall sannsynliggjøre at det finnes sterke krefter som motsetter seg reform, men det betyr ikke at reform er umulig. At mange muslimer ønsker et annet styresett kom tydelig fram i den arabiske våren. Du kan ikke fullstendig se bort fra disse kreftene, selv om de ikke var sterke nok, var dårlig organisert og ikke hadde noen felles plattform. Slike "revolusjonsforsøk" vil ganske sikkert skje igjen og det KAN tenkes at de lykkes neste gang. Det kan også tenkes at disse kreftene vinner fram på mindre dramatiske måter enn det vi så i den arabiske våren.

Glimrende kronikk.Walid al-Kubaisi fortjener mye større oppmerksomhet i Norsk offentlighet. Han er etter min mening her inne på den aller viktigste debatten rundt islam, å innse nåværende realitet og løfte fram den eneste reelle løsningen, reform. Jeg tror det er mulig, bare se til Australia og den gryende reformasjonsbevegelsen blandt imamer der.

Kjør på Walid, løft dette inn i offentligheten.

Vi vet vet alle at fattigdom og elendig fordeling ressurser har veldig mye av skylden. Når dette blir påpekt så er det vanlige svaret "misunnelse" Siv Jensen og Erna Solberg har ikke forstått grunnleggende sosial økonomi.

Men det som ingen vil diskutere og som er jordens eneste håp er at vi bør gå over til 1 barns politikk i alle land snarest.

Den eneste reformen blir at europeiske byer får arabiske navn, flott.

Helge Espeland

Helge Espeland

GODE SAMFUNN MÅ SKAPES - IKKE BARE FLYKTE.

VESTLIG KULTUR ER SVÆRT GOD, den beste kultur mennesket hittil har oppfunnet. Demokrati, ytringsfrihet (dagens journalister trakasserer dog kontinuerlig meningsmotstandere), menneskerettigheter, noenlunde politiks-/relgions-nøytralt rettsvesen, opplysningstidens prinsipper, inkludert relgion-, Islam-kritikk er FUNDAMENTENE I vår GODE kultur. Det er IKKE 1500-2000 år gamle pergamenter eller et Imam-/presteskap som skal diktere våre liv.

Naiv kritikkløs, dvs. IKKE-TENKENDE innføring av ukjente/fremmede kulturer til styring av Europa (kulturer som mange flykter fra) - er galskap, idioti samt vestlig KULTURFORRÆDERI.

Alle kulturer er IKKE like gode - det er derfor folk flykter. Vår kultur er svært bra/best, og må forsvares med ALLE midler, f.eks. slik som under 2 verdenskrig. De flyktet IKKE, heldigvis.

Naiv sosialist-ekstremisme (ideologi overstyrer fakta/forstanden) er svært farlig som vi ser, har påført Norge, krig, okkupasjon og 5 års diktatur tidligere. Er de ignag på ny - selvfølgelig som tidligere, uten å forstå situasjonen.

Hvis ingen offentlig liker og støtter vår gode/beste vestlige kultur vil den nødvendigvis opphøre å eksistere. Faren for dette er stor, og økende så lenge naivitet/idioti råder - som vi har sett. Det er ikke sikkert kulturen blir gjenopprettet neste gang

SKRYT OG STØTT OPP OM VÅR GODE VESTLIGE KULTUR, MED HEVET HODE.

Islam støtter IKKE vestlig kultur. Fakta-fornektere, pressen/NRK/AP, kritiserer aldri Islam, men de trakasserer kontinuerlig oss vestlige kultur-forkjempere. Dette MÅ ta slutt.

BLI EN KLOK, TENKENDE, KRITISK SAMFUNNSREALIST du også ? NÅ - det er helt nødvendig. På et tidspunkt kan det, som tidligere (1940), faktisk være for sent.

Helge Espeland

Helge Espeland

GODE SAMFUNN MÅ SKAPES - IKKE BARE FLYKTE.

VESTLIG KULTUR ER SVÆRT GOD, den beste kultur mennesket hittil har oppfunnet. Demokrati, ytringsfrihet (dagens journalister trakasserer dog kontinuerlig meningsmotstandere), menneskerettigheter, nøytralt rettsvesen, opplysningstidens prinsipper, inkludert relgion-, Islam-kritikk er helt FUNDAMENTALE for vår gode kultur. Det er IKKE 1500-2000 år gamle pergamenter eller et Imam-/presteskap som skal diktere våre liv.

Naiv kritikkløs, dvs. IKKE-TENKENDE innføring av ukjente/fremmede kulturer til styring av Europa (kulturer som mange flykter fra) - er galskap, idioti samt vestlig KULTURFORRÆDERI.

Alle kulturer er IKKE like gode - det er derfor folk flykter. Vår kultur er svært bra/best, og må forsvares med ALLE midler, f.eks. slik som under 2 verdenskrig. De flyktet IKKE, heldigvis.

Naiv sosialist-ekstremisme (ideologi overstyrer fakta/forstanden) er svært farlig som vi ser, har påført Norge, krig, okkupasjon og 5 års diktatur tidligere. Er de i gang på nytt - selvfølgelig som tidligere, uten å «mene det» eller forstå situasjonen.

Hvis ingen offentlig liker og støtter vår gode/beste vestlige kultur vil den nødvendigvis opphøre å eksistere. Faren for dette er stor, og økende så lenge naivitet/idioti råder - som vi har sett. Det er ikke sikkert kulturen blir gjenopprettet neste gang

SKRYT OG STØTT OPP OM VÅR GODE VESTLIGE KULTUR, MED HEVET HODE.

Islam støtter IKKE vestlig kultur. Fakta-fornektere, pressen/NRK/AP, kritiserer aldri Islam, men de trakasserer kontinuerlig oss vestlige kultur-forkjempere. Dette MÅ ta slutt.

BLI EN KLOK, TENKENDE, KRITISK SAMFUNNSREALIST du også ? NÅ - det er helt nødvendig. På et tidspunkt kan det, som tidligere (1940), faktisk være for sent

Fint at du tar det opp, enhver annen person som ikke selv kommer fra en muslimsk bakgrunn blir umiddelbart stemplet som rasist og karakterdrept så til de grader at det blir farlig for dem å engang gå utenfor døren.

Morten Archer

Morten Archer

Helge Espeland. Jeg er enig i utgangspunktet ditt, men ender ikke på samme standpunkt som deg. Det er mye bra i den vestlige kultur. Du nevner de viktigste kjernepunktene, og vi kan med rette være stolt av dem. Men ikke alt er bra i den vestlige kulturen heller. F. eks. brukes sex rått i markedsføring, kropsfokus gjør ungdom syke, vi spiser oss syke, vi er ego-sentrerte, tar dårlig vare på våre gamle osv. I tillegg er vi minst like krigerske som muslimene, hvis du inkluderer de 100 siste årene med historie.

Tilsvarende er ikke islam entydig. Milioner av muslimer ser islam som en fredlig religion og de lever fredlige liv uten mer negative tanker om vestlig kultur enn at mange tv-show og filmer er kjedelige. At mange muslimer ikke liker den rådende arabiske varianten av islam så vi i den arabiske våren. Tror mange av de som da demonstrerte var muslimer som fullt ut støtter de vestlige verdiene du listet opp.

Til slutt: du er redd for at den vestlige kulturen skal gå under pga press fra den muslimske. Jeg er enig i at vi er i en brytningstid og at vi må opprettholde våre vestlige verdier og idealer hver dag for å sikre at de ikke svekkes. Men foreløpig ser jeg ikke noe særlig tegn på at islam får innflytelse i vesten utenfor de innvandrergrupper som hadde den med seg da de kom. Nå kan presset fra islam øke i framtiden, men jeg er misnt like redd for de autoritære (ikke-demokratiske) høyreorienterte kreftene som nå vokser fram i vesten. De representerer en langt større trussel mot de verdiene og frihetene som vi er stolte av.

Vi må altså føre en debatt på to fronter: en mot kvinneundertrykking og ufrihet i muslimske miljøer, og en mot autoritære krefter som vil bryte våre vestlige prinsipper og verdier i kampen mot islam.

Ellers tror jeg trakasering skjer begge veier i disse debattene. Jeg prøver å slå ned på det når jeg ser det, uansett hvilken vei det går. Håper du også gjør det. Gode og sakelige debatter er også et vestlig ideal.

Skriv en ny kommentar

Abonner via epost

Oppgi din e-postadresse og få varsling hver gang jeg legger ut en ny bloggpost!