Lars Gule, Storhaug og islams krise

 

Då eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i førre utgåve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka på same måte som ein les menyen på ein restaurant, for å velje den «retten» han likar.

Han saknar ei akademisk, seriøs og metodisk tilnærming til stoffet, og han stolar absolutt på den akademiske metodiske tilnærminga. Men vi har erfart at akademikarar òg kan bomme.

Då eg skreiv i Dag og Tid at Tariq Ramadan er ein misjonær for Den muslimske brorskapen, fekk eg ein metodisk analyse der ein akademikar, ein like begeistra antirasist som Gule, samanlikna Yusuf al-Qaradawi med Ramadan og konkluderte med at Ramadan ikkje misjonerer for brorskapsbodskapen som al-Qaradawi forkynner.

Men den akademiske sanninga kolliderer med realitetane: Leiaren for Brorskapen sa i den egyptiske avisa Al-Ahram, at «Ramadan misjonerer bodskapen vår». Eg reiste til leiaren Mahdi Akef, som sa det same i filmen min om Den muslimske brorskapen. Altså bommar ein akademikar med metodisk tilnærming.

Eg skal verken vurdera eller forsvara boka til Storhaug her, men eg er sterkt kritisk til måten Lars Gule som akademikar og debattant, handsamar ei så viktig bok. Boka er viktig, fordi ho vil få mykje å seia for nordmenns haldningar til muslimar og til innvandringspolitikk. 

Storhaugs bok fortener ei meir nøytral vurdering enn kampstykket til Lars Gule. Artikkelen hans reduserer debatten til ein verbalkrig. Dei ekstreme stemmene i debatten tok opp att og opp att: «Storhaug er useriøs» og «Med denne boka melde ho seg ut av debatten».

Lars Gule skriv at boka hennar ikkje kan takast seriøst. Men kven tek kven seriøst? Eg kjenner mange nordmenn som ikkje ser på Lars Gule som seriøs. Dette vert sikkert sagt om meg òg, slik det blir sagt om alle kontroversielle debattantar som Hege Storhaug eller Thomas Hylland Eriksen. Det er auget som ser. Men at dette sjølvinnlysande faktumet er fråverande i Lars Gules artikkel, får meg til å undra meg over Lars? svertekampanje mot Storhaug.

Storhaugs bok skal ikkje vurderast som pensum i skulen, slik Lars Gule vurderer ho ut frå historiske fakta og korleis dei vert tolka.

Lars Gule henger seg opp i bagatellar med tanke på bodskapen i boka. Kva talar boka om? Boka handlar ikkje om kor mange slavehandelsoffer det var, som Lars etter eit langt reknestykke skriv var 11 millionar. Boka handlar eigenleg svært lite om Dhimmi-statusen var er slik eller slik, eller om kor mykje islamsk kultur og sivilisasjon har bidrege med til verdas utvikling.

Det viktige i boka er islams eksistens i Europa i dag og kva utfordringar denne kriseprega religionen har i eit demokratisk kontinent med demografisk endring, der millionar av muslimske flyktningar bankar på Europas portar og vil inn. Dette er det store spørsmålet. Det er dette Gule burde ha teke tak i.

Eg har òg mange innvendingar mot Storhaugs bok. Gule har rett i at det ikkje finst moskear i Noreg som ikkje skil mellom Mekka- og Medina-islam. Eg er samd med Gule i at ein ikkje kan stenga alle Medina-moskeane i Oslo. Det bryt fundamentalt med sinnelaget mitt.

Men eg forstår kvifor ho seier dette. Fordi Medina-moskeane i Oslo står for sharia og det teologiske systemet som kolliderer med demokrati og respekt for menneskerettane, ei forkynning som er eit brotsverk mot våre unge, oppveksande muslimske born.

Det finst eit mangfald av tolkingar innanfor islam. Men når ein vil sjå kva framtid som er knytt til denne religion i Europa, må ein vera realistisk. Islam er ikkje spastisk. Eit mindretal av norske muslimar går i moskeen kvar veke. 

Men den islam som vil spela ei rolle i verda i dag og i den nære framtida, er den islam som Storhaug snakkar om, og som dessverre kolliderer med Lars? metodiske, akademiske antirasistiske forståing av islam. Det er denne tolkinga av islam som bør leggjast til grunn for debatten om islam og Europas framtid. Og det er denne utviklinga Gule bør vera uroleg over og gå i debatt med Storhaug om.

Walid al-Kubaisi

Lars Gules sin artikkel: http://www.dagogtid.no/storhaug-er-ein-ukritisk-kritikar/

 

Jeg leser kommentarene og jeg ber alle som kommenterer å være saklige. Kommenter innlegget, ikke personene. Vennligst.
Lars Gule er ingen terrorist. Han tok sterk avstand fra hendelsen, og har tatt grundig oppgjør med den, og er i dag en seriøs debattant. 
Debatten har ikke til hensikt å vise at den ene er terrorist og den andre er seriøs. Målet er å skape en ramme for meningsutveksling som beriker tankene og debatten for samfunnets skyld.
Lars er en venn av meg. Han er en fin person med rettferdighetssans. Jeg debatterer ikke med fiender. Jeg debatterer med folk jeg respektererer tross for at jeg ikke er enig med dem. Slik det vises i dette innlegget.
Ærlig debatt beriker. Sjikane skader den som sjikanerer, ikke offeret.

 

24 kommentarer

Lars Gule

10.02.2016 kl.12:01

Det er ganske meningsløst å skulle legge en bok full av feil, mangler, skjeve og urimelige vurderinger, og med et avsindig alarmistisk budskap til grunn for en seriøs debatt om islam i Europa og Norge.

Visst finnes det utfordringer. Det er all grunn til å kritisere Det muslimske brorskapet og dets tilhengere i Norge, det er all grunn til å sette foten ned overfor salafister og salafi-jihadister. Men det er viktig å gjøre dette på et faktabasert og nyansert grunnlag.

Ingen er tjent med at sludder og tøv blir sauset sammen i en bok som den til Storhaug, for så å være grunnlag for en debatt om islam og muslimer i Norge. Forslag om å stenge alle moskeer - slik Storhaug vil - er bare egnet til å stigmatisere alle muslimer og derfor polarisere debatten. På den måten skaper Storhaug langt, langt flere ekstremister enn det som finnes i dag blant muslimer i Norge.

Men Kubaisi har rett i én ting - nemlig at Storhaugs bok vil prege mange nordmenns syn på islam og muslimer. Det er mer enn synd for islam er ikke i nærheten av å være det Storhaug presenterer. Det var derfor jeg ikke vil ignorere denne boka, men nettopp påvise hvor fullstendig useriøs den er.

Så får vi ta diskusjonen på et langt mer solid grunnlag enn Storhaug er i stand til å presentere. Jeg har også mine innvendinger mot Kubaisis film om Brorskapet, men den har et helt annet og langt mer solid faktuelt grunnlag enn det som serveres i "Islam. Den 11. landeplage". Så Walid Al-Kubaisi har faktisk noe å bidra med i denne debatten. Og det håper jeg han gjør.

Petter Kjørstad

10.02.2016 kl.12:02

Jeg går ut fra at du mener "islam er ikke plastisk" og ikke "islam er ikke spastisk"?

norve55

10.02.2016 kl.13:45

Det er fullt ut mulig å finne argumenter enten mot eller for til hva det skal være. Er man på venstresiden, blir den akademiske tilnærmingen også vinklet ut fra det man tror på. At Lars Gule finner innholdet i boken til Hege Storhaug som stort sett sludder og vås, er ingen overraskelse. Andre har funnet innholdet godt dokumentert og godt fremført.

Merkelige greier

10.02.2016 kl.14:00

Er det noen , bortsett fra ekstrem-venstreside som tar denne figuren seriøst da.

Merkelig at media kommer halende med han her hver gang de vil ha en uttallelse.

Cato

10.02.2016 kl.14:03

når kommer boka til Lars Gule ? er vel på studie tur til Diseny ?

Kurt Friestad

10.02.2016 kl.14:05

Jeg er for at vi stenger alle moskeene. Det har jeg ment lenge før Hege Storhaug ga ut boka si. Bryr meg ikke en dritt om hva Gule mener.

Richard

10.02.2016 kl.14:05

Og med den kommentaren her inne forteller Gule oss hvem han egentlig er. En som leker blind overfor de han er uenig med, en som hetser andre for det de skriver (men motbeviser knapt noe med tall eller undersøkelser), og som kun plukker ut det som passer hans verden.

For meg og mange andre med meg, har han jo utspilt sin rolle i debatten - ser vi navnet hans, er det bare å bla videre.

Det er legitimt å være uenig med noen, men å ikke klare å føre en debatt om det man er uenig i, er lite akademisk. Å drive med hets og kalle det andre skriver for "sludder og tøys" viser kun mangel på kunnskap og at det kun er følelser vedkommende driver med.

Men dette er også i tråd med det ansiktet han har vist oss før. Hvorfor får en person som denne tid i det hele tatt, mangler vi virkelig folk som kan løfte diskusjonen forbi kommentarer som "sludder og tøys"??

toto

10.02.2016 kl.14:30

lars Gule ?

Nå viser du en nedadlatene vise av deg selv . Og atpå til med en som er oppvokst i islam , kjenner denne idiologi innad , mens du bare har lest deg til hva du vet .

Hvorfor må du HELE tiden bare være en oppblåst besserwisser ?

har du ikke annet å komme med enn personangrep ? hele tiden bare personangrep når du vet at kritikken av deg eller dine meninger er riktige og berettigede ?

Kanskje på tide å bli voksen ?

John Magne Trane

10.02.2016 kl.14:33

Hvem i all verden bryr seg om tilfellet Gule? Han lever jo i sin egen verden der det er titusener av Breiviker i VGs kommentarfelt, og han bruker fremdeles islamistenes ord "islamofobi" om alle han regner som "fusentaster".

Denne DFLP-terroristen har til og med fjernet lenker til artikler om ham selv, på den norske wikipedia-siden om Lars Gule.

Direkte tragisk var det å lese "anmeldelsen" denne fyren fikk komme med i Dag og tid. Hans kritikk av abrogering var altså at noen ikke følger den? Noen som ikke vet nok om religionen sin? Og det hadde hva i alle dager med Storhaugs bok å gjøre?

Jeg trodde lavmålet var kommet da den kommunisten fra Klassekampen fant en trykkfeil på side 208, som Rolness sa det, men han her som altså ville drepe jøder på 70-tallet klarte å grave enda dypere.

Alexander

10.02.2016 kl.14:33

Kom med dokumenterte fakta om hva som er "tøys" i Storhaugs bok da, Gule?

Eller er du ikke stand til det?

The Sailor

10.02.2016 kl.15:00

Absolutt alle mennesker velkommen til mitt kjære Norge, hvis de bare kunne legge av seg denne ideologien som kalles Islam. Jeg får presentert hver bidige dag hva islamister bidrar med her i verden.

Hele samfunnsdebatten i alle europeiske land dreier seg om islam, islamister og deres gjøren og laden.

Alt som islam står for, er noe fra den mørkeste middelalder. Alt som islam står for, virker være uforenelig med et vestlig moderne demokratisk samfunn.

Journalister er idag bare konfliktskapere, og "klikk" sankere.

Hvorfor stiller de ikke kristiske spørsmål til/om islam og deres imamer.

Spørsmål som : "Ønsker du på sikt at sharia skal ta over for norske lover?"

"Er vi etnisk norske å betrakte som vanntro?" Og så videre...

Husk Nansen sine ord : "Plasserer vi på et lite område folk med forskjellig kultur, etnisitet og språk, - så vil det i fremtiden være et arnested for ufred".

Bodvar Skutvik

10.02.2016 kl.15:03

Hva islam er og ikke er, er som å spørre om hvilken sjattering av grønt som er grønt. På frukten skal treet kjennes heter det og frukten av islam er Midtøsten slik vi kjenner den: Tilbakestående og fattig der ikke oljen pipler opp og rikdommen er like "avskyelig". Dette sammenliknet med Europa og Vesten som gjennomgikk sin vitenskapelige og opplysningsmessige utvikling takket være Jesus brudd med "semittismen" (islam bare en sekt av jødedommen). Og da behøver man ikke analysere hva islam står for, det ligger fremme i dagen. Kanskje er Taliban beste eksempel, de vet og forstår at islam er avhengig av analfabetisme og uvitenhet, at opplysning (i vestlig forstand, ikke bare koranskoler) er døden for den religiøse terror som krever selvoppofrelse for å holde "vestlige verdier" vekke fra deres hellige "Umma". Så da ble det å skyte skolepiken Malala Yousefzai en hellig plikt. Der har man godhet på islamsk.

ove knutsen

10.02.2016 kl.15:16

Er det ikke jubel så er det svertekampanje eller mobbing. Boken er grei nok den etter min mening. Den er informativ, men ensidig, generaliserende og dystopisk. Tiltak, veier og visjoner uteblir. Blir en slik beskrivelse svertekampanje?

Spooky

10.02.2016 kl.15:27

Då eg las kritikken Lars Gule skreiv om Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage i førre utgåve av Dag og Tid, kjendest det som om mannen hadde lese boka på same måte som ein les menyen på ein restaurant, for å velje den «retten» han likar.

---------------

Han sa jo rett ut at han ikke engang hadde lest boken, men kunne likevel med sikkerhet fastslå at den var elendig.

Gregers21

10.02.2016 kl.15:31

Hei Lars Gule.

Jeg ser at du avfeier alle sine bekymringer om Islam.(bortsett fra de mest ekstreme salafistene)

Samtidig så får vi flere og flere "no go zoner" i Sverige og i Frankrike som politiet sier de ikke har kontroll over og vil nødig gå inn i.

Mange av de bekymringene som dere på venstresiden har avfeid i lang tid som tøv kommer jo mer og mer frem spør du meg. 1000 menn stiller seg opp på torget i Køln for å begå overgrep mot kvinner... Barnebruder... Sharialover... Demonstrasjoner med skilt som "død over vantro" (uten å bli arrestert for "hate Speech" for øvrig") i de store vestlige byene har blitt ett vanlig syn.

Kritikken og bekymringen ovenfor slike element, ja til og med tidligere muslimske kvinner som har blitt giftet bort og voldtatt utallige ganger omtaler dere som "islamofobe" osv... Jeg synes ikke dere er helt rettferdige og grunnen til polariseringen og mye av hatet og frustrasjonen i kommentarfelt osv tror jeg skyldes at dere bare så vidt letter på skulderne av slike ting...

Hva var det en SV politiker sa etter hendelsene i Paris forresten ? "Det er fortsatt større sannsynlighet for å dø i trafikken enn av terror"... Er det rart folk blir provoserte av dere på venstresiden ?? Hva hadde dere sagt om jeg hadde sagt etter terroren på Utøya "jaja, det er større fare for å bli drept i trafikken enn av gærninger som ABB". Joda det er sikkert riktig rent statistikk sett begge utsagn, men hvor kaldt er det ikke å si noe sånt ?!

Alexander

10.02.2016 kl.15:34

Vi venter fortsatt, Gule. Kom med noen fakta.

S10an

10.02.2016 kl.15:35

Lars Gule klarer selv å bidra til en polarisering. Jeg synnes han er en tulling på lik linje med at jeg synes Hege er ei skrulle. At Lars Gule får være lærer er for meg likke skremmende som at Max Hermannsen skulle fått lov. Jeg mener polariseringen er et resultat av vår egen konflikskyhet og at vi må tørre å "de" må akseptere hån og latterliggjøring av overtro. Jeg legger meg på kne å ber til Budda, Odin eller hva det nå skal være det øyeblikket det dukker opp troverdige bevis for dette, men frem til det så må muslimer, kristne, buduster og whatever finne seg i at jeg latterliggjør de. Hadde alle sluttet å respektere religion å latterligjort samt krav til bevis når noen kommer med sine religiøse overbevisningerså hadde nok religion alt vært utdød.

Mr_ZZZ

10.02.2016 kl.15:49

Igjen karakteriserer Gule meningsmotstandere på sin sedvanlige måte. Selvbildet er urokkelig perfekt. Sikkert mye hos Storhaug som kan kritiseres, men Gule har så liten evne til å respektere andre at han er den siste jeg vil høre på.

Kjell Erik midtgård

10.02.2016 kl.16:33

Da jeg vokste opp, 1966-1980 var folket splittet mellom kommunisme og ikke, nasjonalisme og ikke. Nå skiller vi oss mellom nasjonalisme og multikulturalisme. Vår etniske kulturarv er protestantisme, det er uforenelig med noen annen religion, sosialdemokrati / venstre radikalisme forstått som aparte Babylonske sekter.

Storhaug sin bok, likegyldig Gule eller Kubaisi sine verbaliteter, er en markering avstandstagend til Islam /innvandringen.

Funksjon er viktigere enn presisjon nyanser innen islam. Det er ikke islam det primært handler om, men avstandstagend, oppgjør med det uønskede.

Salgstallene til Storhaug, oppslutningen, splittelsen i folket, avstandstagenden til islam, innvandringen, sosialdemokratiet og dets tilhørere er hva som er det vesentlige.

Som etnisk norsk (det finnes ikke noe annet som er norsk en det som er genetisk og kulturelt) protestant og nasjonalist, ser jeg gjerne motkreftene øde sitt i intellektualisering ingen andre enn deres egne tar inn over seg.

Gule og Kubaisi sin polemikk er koseprat i de venstreradikales ekkokammer, i en presse stadig færre gidder lese. Men jeg ser det nyttig i min interesse, Gule og Kubaisi er så langt fra folk flest at Storhaug med det syn hun fremmer, kommer hvermandsen nærmere.

Kjell Ove Kleivenes

10.02.2016 kl.16:49

Jeg ser at Lars Gule får som fortjent. Han bidrar ikke til økt respekt for forskere på dette området. Vi har også dem som mener Det muslimske brorskap er en arabisk utgave av norsk indremisjon.

Harald Kleppestad

10.02.2016 kl.18:28

Lars Gule er kommunist, og hva en kommunist mener eller ikke mener, det er totalt uinteressant. Alle kommunister har ekskludert seg selv fra all troverdighet etter at de har støttet massenedslakting av 100 millioner mennesker for å påtvinge de kommunisme, og holde hele nasjoner som i et fengsel.

Sivert Sæterbø

12.02.2016 kl.01:07

Er det ikke snart på tide at NRK finner seg en annen "ekspert" kommentator om forholdene i Midtøsten.

Synes NRK er mer et mikrofonstativ for en meningsekstremist enn at meningen til Gule overhodet har noen verdi som en analyse av noe som helst. Hver gang jeg hører mannen er det en repeterende svada av personlig vrøvl.

Per Larsen

13.02.2016 kl.18:10

Blir lite produktivt i et land der alle mannfolka skal stå på kne med rompa i været fem ganger i døgnet og kvinnfolka i tillegg ikke får jobbe. Bare det er en av mange gode grunner til å holde islam unna makta, for ja, dersom stortinget får mange nok med denne troen i salen, så blandes politikk og religion.

Norah Mae

17.02.2016 kl.19:23

Veldig skuffet over Lars Gule.

Han virker som han ikke ser islam (ja, Medina-islam, for det er den vi merker og ser, slik den turer frem overalt),

slik den ideologien faktisk truer hele verden med sitt voldelige og undertrykkende budskap, med dype røtter i det muslimske brorskapet.

Forøvrig helt enig med Per Larsen og flere andre her.

Skriv en ny kommentar

hits